Notater/En skammens dag for Norge - statsminister Erna Solberg vil utvise en forsvarer av barn og familier

En skammens dag for Norge - statsminister Erna Solberg vil utvise en forsvarer av barn og familier

Dette gjelder ikke militær, industriell eller økonomisk spionasje, men 550 polske barn siden 2013. Pluss Silje Garmo fra Norge.....
Jan-Aage Torp
25. Januar 2019
En skammens dag for Norge - statsminister Erna Solberg vil utvise en forsvarer av barn og familier En skammens dag for Norge - statsminister Erna Solberg vil utvise en forsvarer av barn og familierDe norske familiene Bodnariu og Garmo har flyktet til hhv Romania og Polen

KKN kan ikke tie selv om våre kristelige venner gjør alt for å blidgjøre statsminister Erna Solberg i jakten på taburetter samt fremtidig gull og glitter, økonomiske og posisjonelle fordeler i A/S Norge:

Erna Solberg, idag skammer vi oss over ditt lederskap som statsminister i vårt land.

Den 2. desember 2016 sa KKN i et intervju med Norge Idag at vi støtter deg som statsminister:

- Erna Solberg har gjennom tre år demonstrert et stødig lederskap som ivaretar Norges samlede behov og sentrale verdier. Vi ber derfor om at Erna Solberg kan fortsette å lede Norge med stødig hånd. Hun er den beste til å lede landet, sier styreleder i Kristen Koalisjon Norge (KKN) Jan-Aage Torp.

Nå kan vi ikke lenger støtte deg som statsminister!

Overfor avisen Dagen før jul omgikk du spørsmålet om at norske mamma Silje og baby Eira Garmo har fått asyl i Republikken Polen og fikk saken til å høres ut som «vold mot barn». Her dolket du en norsk mamma og baby i ryggen. Silje har de beste anbefalinger som mamma fra Norges beste psykologisk sakkyndige.

Straks etter nyttår rykket to av dine statsråder, Linda Hofstad Helleland, barne- og likestillingsminister, og Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister, ut og presterte å hylle barnevernet som et «prestisjeprosjekt». Ingen beklagelse er kommet fra statsministerens kontor.

Du vet meget, meget godt at hver bidige dag tas FEM BARN fra sine foreldre. Et fåtall skyldes «familie-vold». Det skjuler seg mange, mange etnisk norske familier bak disse tallene.

Så fikk KKN for en uke siden melding fra høytstående embedsfolk i Utenriksdepartementet i Norge om planene om å erklære Polens konsul Slawomir Kowalski «persona non grata». KKN fikk ikke dette bekreftet av Kowalski selv.

KKN vet at utvisningen skyldes at «Slawomir Kowalski skader Norges omdømme i utlandet på grunn av hans hjelp til hundrevis av polske barn og familier i Norge, men også fordi han har aktivt støttet Silje & Eira Garmos kamp for å få asyl i Polen. Sist men ikke minst fordi Kowalski tok offisielt imot KKNs Ærespris til Republikken Polen.» Så langt vår anonyme UD-kontakt.

Erna Solberg: KKN ville forstå det om du valgte å utvise en diplomat på grunn av militær, industriell eller økonomisk spionasje.

Men her gjelder det en diplomat som kun har kjempet for 550 polske barn siden 2013 i henhold til sine konsulære rettigheter («Wienkonvensjonen om konsulære relasjoner», som Norge skrev under på i 1963).

Din regjering har endog sett mellom fingrene på at både barnevernet og politiet har forsøkt å hindre ham fysisk fra å utføre sitt rettighetsbaserte arbeid.

En skammens dag for Norge - statsminister Erna Solberg vil utvise en forsvarer av barn og familierHans Olav Syversen i tv-intervju med Jan-Aage Torp

Erna Solberg, vennligst ikke klag på KKNs billedmontasje i denne lederartikkelen. Montasjen er sterk. Men langt, langt sterkere er hva du har tillatt overfor Silje & Eira Garmo og familien Ruth & Marius Bodnariu med seks barn, samt tusenvis av familier som filleristes av det «barnevernet» som 260 norske fagfolk siden 2015 har sagt gjentatte ganger er i en fullstendig KRISE. (Ref. psykolog-spesialist Einar C. Salvesen: «Bekymringsmeldingen til barneministeren».)

En skammens dag for Norge - statsminister Erna Solberg vil utvise en forsvarer av barn og familierKjell Ingolf Ropstad i tv-intervju med Jan-Aage Torp

Til slutt: KKN er glad for Kjell Ingolf Ropstad og Hans Olav Syversens vilje til regjeringsdeltagelse.

Men i denne krisesituasjon kan vi ikke forstå at dere, Syversen og Ropstad, trer inn uten å stille ultimative krav til statsminister Erna Solberg om håndteringen av Garmo, Bodnariu, Kowalski og Bekymringsmeldingen.

KKN vil dessverre måtte intensivere presset mot regjeringen og Kristelig Folkeparti i Norge og i de europeiske institusjoner dersom dere ikke starter en reformprosess som fører til raske og fundamentale forandringer.

KKN er villig til å samarbeide konstruktivt og langsiktig, endog med statsminister Erna Solberg dersom hun vil ha fundamentale endringer, men en tydelig kurs må stakes ut.

 

Powered by Cornerstone