Notater/Rettssikkerheten i Norge er under alvorlig press - overvåkning av familier?

Rettssikkerheten i Norge er under alvorlig press - overvåkning av familier?

Jan-Aage Torp
11. Januar 2019
Rettssikkerheten i Norge er under alvorlig press - overvåkning av familier?

Regjeringen Erna Solberg oppnevnte i april 2017 «Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll» (K-utvalget) for å kontrollere politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning. Dette er inngripende politimetoder, særlig fordi metodene griper inn i privatlivet til den enkelte uten at vedkommende selv er klar over det.

For snart et år siden presenterte K-utvalget sin første årsrapport som viser nedslående tall. Den kraftige økningen gjennom noen år fortsatte i 2017. Riksadvokatens årsberetning viser at det i 2017 ble benyttet skjulte tvangsmidler i form av kommunikasjonskontroll (160 saker), romavlytting (14 saker) og dataavlesning. Kommunikasjonskontroll økte med 19 prosent fra 2016. Romavlytting økte med 40 prosent. Dataavlesning ble brukt 1 gang (0 i 2016).

KKN venter spent på K-utvalgets årsrapport for 2018.

Det alvorlige her er at dette er tvangsinngrep med domstolenes samtykke. I tillegg kommer alle sakene der politiet handler før - og uten - domstolenes samtykke. 

Den oppnevnte advokat for det uvitende overvåkningsobjektet anker nesten aldri avgjørelsene, og det nytter uansett knapt. I 2017 ble seks av 160 saker påanket, og alle ankene ble avvist.

I saker om menneskehandel, prostitusjon, pornografi, pedofili, økonomisk kriminalitet og slike alvorlige forhold, er kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning gunstig.

KKN kjenner imidlertid til at de samme virkemidler benyttes i familiesaker der barnevernet utviser sitt manglende skjønn i tiltagende grad.

Er Norge på vei til å bli en BlåBlå politistat? Det kan synes som at rettssikkerheten i Norge kan være under alvorlig press.

Powered by Cornerstone