Notater/President Trumps resultater - og faren under et svakt Biden-lederskap

President Trumps resultater - og faren under et svakt Biden-lederskap

Jan-Aage Torp
20. Januar 2021
President Trumps resultater - og faren under et svakt Biden-lederskapFra innsettelsen av Trump den 20. januar 2017, sammen med utgående duo Obama/Biden (foto: Wikipedia)

Idag overtar Joe Biden som USAs 46. president. Jeg skal la det åpenbare valgfusket ligge i dette notatet, men konstatere at Biden blir en ytterst farlig president for verdens mektigste nasjon med sin manglende handlekraft, åpenbare økonomiske koblinger til fremmede regimer, og forvirrede politikk. Sammen med Obama i 2009-2017 startet han flere kriger, og oppnådde ingen ting av substans. Jeg er oppriktig redd for at USA vil rammes av utenlandske terrorangrep fordi verden frykter ikke en veik og forvirret president.

President Donald J. Trump er den største amerikanske president siden Ronald Reagan (1981-1989).

Hva har Trump oppnådd?

 • Trump initierte store økonomiske ordninger som muliggjorde rekordrask produksjon av coronavaksiner.
 • Trump er den første amerikanske president på mange tiår som ikke har startet en krig.
 • Trump knekte ISIL.
 • Trump lammet ayatolla-regimet i Iran.
 • Trump flyttet USAs ambassade til Jerusalem.
 • Trump initierte samarbeidsavtaler mellom Israel og Emiratene, Bahrain, Sudan, Marokko - og kom nesten i mål med Saudi Arabia.
 • Trump innledet fredssamtaler med Nord-Korea.
 • Trump stanset den ukontrollerte innvandringen fra Latin-Amerika til USA, og dermed også narkotrafikken.
 • Trump fikk til en rekordlav arbeidsledighet før covid-19 inntraff i mars 2020.
 • Trump skapte rekordmange arbeidsplasser for de svarte og latinerne.
 • Trump banet vei for nasjonalstaten som den avgjørende enhet, istedenfor overnasjonale enheter som FN.
 • Trump våget å utfordre det systemiske valgfusket i USA som har pågått i mange år.
 • Trump utnevnte tre av ni nye dommere til Høyesterett. Alle tre er dokumenterte konstitusjonelle i sin tilnærming, ikke politiserte dommere.
 • Trump utfordret den egenmektige «Fake Media» som CNN, New York Times & Co.

Listen er mye lengre.

Jeg er takknemlig til President Donald J. Trump.

Jeg tror at han kommer tilbake som president om fire år, så fremt helsen holder.

Gud velsigne Donald Trump og hans familie!

Powered by Cornerstone