Notater/Oslo Tingrett: Slutt på barnevernets løgner?

Oslo Tingrett: Slutt på barnevernets løgner?

Jan-Aage Torp
09. November 2021
Oslo Tingrett: Slutt på barnevernets løgner?Fra domstolene.no Oslo Tingrett: Slutt på barnevernets løgner?Fra Oslo Tingretts nettsider

I september skulle rettssaken mot lederen av Alna barneverntjeneste i Oslo for «motarbeiding av rettsvesenet» ha funnet sted, men ble utsatt til 22.-23. november.

KKNs kilder forteller at den erfarne dommeren Kim Heger, som skulle ha ledet den utsatte rettssaken i september, var skuffet over utsettelsen, fordi han så en mulighet til å etablere en standard i det norske rettsvesenet i en type sak som aldri tidligere er blitt prøvet for en norsk domstol.

Da Politiet tok ut siktelsen mot lederen for Alna barnevern, sparte de ikke på kruttet. «Motarbeiding av rettsvesenet» har nemlig en strafferamme på inntil seks års fengsel. Her markerer politijuristene at denne type saker fortjener å bli slått kraftig ned på.

Men er ikke dette en selvfølge? spør Ola & Kari Nordmann, blåøyde som vi ofte er i møte med forvaltningen.

At det lyves mye i norske domstoler, fortalte høyesterettsadvokat John Christian Elden i mitt TV-program «Hovedstaden med Pastor Torp» den 15. juni 2020. Se episoden her.

Selv om det er sant, er det sterke prinsipper som styrer sannhet og løgn i norske domstoler.

Men nå gjelder det altså forvaltningen, nærmere bestemt det som står våre hjerter aller nærmest, våre barn! Barnevernet i Norge er med rette blitt et internasjonalt skjellsord.

Nå vil trolig lederen for et av Oslos største barnevernkontorer få en kraftig dom mot seg, og hans saksbehandler Pia Monclair vitner mot ham.

Endelig er det en saksbehandler i barnevernet som våger å utfordre sine overordnede.

I mitt arbeid som pastor i Oslokirken og formann for KKN har jeg vært med i mange rettssaker om barnevernet, og jeg har sittet i mange samtaler på barnevernkontorer. Med kulerunde øyne har jeg bevitnet at barnevernet lyver åpenlyst, og manipulerer referater og dokumenter selv om lydopptak forteller en helt annen historie, og jeg har sett hvordan saksbehandlere er med på det.

Senest denne uken har jeg vært vitne til dette.

Men når dommen faller etter rettssaken 22.-23. november, da vil en ny tid ha kommet til barnevernet. Både ledere og saksbehandlere kan bli dømt, straffet og fengslet for å lyve og for å oppfordre til å lyve. Det kalles «motarbeiding av rettsvesenet»!

Powered by Cornerstone