Notater/KrFs ubønnhørlige nedgang gjennom 24 år med Bondevik-linjen

KrFs ubønnhørlige nedgang gjennom 24 år med Bondevik-linjen

Jan-Aage Torp
07. Oktober 2021
KrFs ubønnhørlige nedgang gjennom 24 år med Bondevik-linjenPå TV2 Nyhetene i oktober 1997

Jeg liker Kjell Magne Bondevik.

Han er en statsmann.

I 1997 fikk jeg anledning til å gratulere ham på nasjonale TV-sendinger da han ble statsminister.

I perioden 1993-1997 bygde Bondevik seg opp til å bli statsministerkandidat, og han lyktes i 1997.

Høvdingene

I fire-års-perioden 1993-1997 lente Bondevik seg bl.a. på Kristen Koalisjon Norge (KKN), ikke minst på grunn av den sentrale rolle som pinsehøvdingene Emanuel Minos og Ludvig Karlsen spilte som bærebjelker i KKN.

Jeg var styreformann, og ikke sjelden tok Bondevik kontakt med meg for å lufte sine prioriteringer. Jeg la det frem for våre høvdinger i styremøtene, og vi ga ham tillit og praktisk støtte. Men han visste at han måtte bevare den tydelige verdikonservative profilen i forhold til betente saker som abort og kjønnsidentitet.

KrFs ubønnhørlige nedgang gjennom 24 år med Bondevik-linjenNoen dager før stortingsvalget i september 1993 ledet jeg Bønnefrokosten på Grand Hotel i Oslo der Pat Robertson var taler, og Bondevik satt på hedersbordet sammen med Pat & Dede Robertson og Emanuel & Åse Minos.

Noen dager før stortingsvalget i september 1993 ledet jeg Bønnefrokosten på Grand Hotel i Oslo der Pat Robertson var taler, og Bondevik satt på hedersbordet sammen med Pat & Dede Robertson og Emanuel & Åse Minos.

Bondevik visste hva han måtte gjøre for å ha vår støtte.

Statsministeren

Men da Bondevik ble statsminister, endret han seg mer og mer - vekk fra verdikonservatismen. 

«Grunnfjellet» ble urolig.

Helseminister Dagfinn Høybråten

Et par måneder etter at Bondevik tiltrådte, tok jeg kontakt med helseminister Dagfinn Høybråten for å finne budsjettstøtte til «Til Frihet», konverteringsterapi-tjenesten som jeg ledet i Norge og internasjonalt. Høybråten var svært positiv til dette før stortingsvalget 1997, men plutselig måtte jeg sende søknaden til hans private faks på Nesodden slik at saken ikke ble loggført i departementet. Selvsagt ble søknaden aldri behandlet av Høybråten, mens motkreftene fikk stadig større bevilgninger av hans departement...

Partileder Valgerd Svarstad Haugland

Jeg meldte meg ut av KrF i desember 2000, og ble ringt opp av partilederen, stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland, som innstendig anmodet meg om å revurdere utmeldelsen. Selvsagt på grunn av de tunge miljøene jeg representerte.

Men jeg hadde sett nok....

Tallenes tale

Bondevik halte i land et godt valgresultat i 2001, men med dette unntaket har Bondeviks distansering fra verdikonservatismen ført til uavbrudt nedgang gjennom 24 år. Han mistet det meste av «grunnfjellet» i 2003 og 2005, og deretter har KrF vært et miksmaks av uklare verdier som ikke prioriterer barnet i mors liv, den klassiske familien, og Norges kristne grunnvoller.

KrFs ubønnhørlige nedgang gjennom 24 år med Bondevik-linjenKrFs nasjonale valgresultater 1989-2021

Jeg har laget en oversikt over KrFs nasjonale valgresultater etter at Bondevik ble partileder på 1980-tallet etter den brutale lederstriden med den langt mer konservative Kåre Kristiansen.

Tallene viser en ubønnhørlig nedgang etter at Bondevik fikk bukta og begge endene i partiet og i nasjonen i 1997.

Hver eneste partileder etter ham har måttet ha Bondeviks velsignelse for å kunne overta. Gullgutten fremfor alle, Knut Arild Hareide, var hans største favoritt, og forhåpningene var enorme da han fikk makta etter Dagfinn Høybråten.

Men Hareide mageplasket gang på gang.

Kjell Ingolf Ropstad vant det såkalte retningsvalget i 2018, men tok ikke et oppgjør med Bondevik-linjen, og valgte å gi fremskutte posisjoner til Knut Arild Hareide, Dag Inge Ulstein og KrFU, som han jo selv var et produkt av. 

Ropstad mageplasket i 2021.

Imorges hørte jeg KrFs fylkesledere i Rogaland og Agder på Politisk Kvarter i NRK, og til min skuffelse (men ikke overraskelse) var de begge like ulne i abortspørsmålet som Ropstad hadde vært.

Blir Ulstein den neste partileder, vil vi få den samme utvikling som med Hareide. Stortingsvalget 2025 vil bli Ulsteins mageplask.

Powered by Cornerstone