Notater/Grove krenkelser fra den norske stat mot familien Roy & Beatriz Vega og deres fire barn

Grove krenkelser fra den norske stat mot familien Roy & Beatriz Vega og deres fire barn

Jan-Aage Torp
15. Juni 2018
Grove krenkelser fra den norske stat mot familien Roy & Beatriz Vega og deres fire barn

Vi har kjent familien Roy & Beatriz Vega siden 2011, en eksemplarisk norsk-amerikansk familie med fire norskfødte barn i Levanger. At denne familien opplever lemfeldig behandling og grove krenkelser fra norske myndigheter, er en skam for det offentlige Norge!

KKN forlanger at de norske utlendingemyndighetene velger sunn fornuft og respekt for familieliv (iht artikkel 8 i Den europeiske menneske-rettighetskonvensjon), respekt for barnas rett til å bli oppfostret i sin familie, og av sine foreldre, og attpåtil beskyttet mot å bli adskilt fra sine foreldre (iht artikkel 7 i FNs konvensjon for barnets rettigheter), og ikke minst respekt for barnets rett til juridisk beskyttelse mot tilfeldig og ulovlig inngrep i familielivets sfære (iht artikkel 16 i FNs konvensjon for barnets rettigheter).

KKN vil minne om at norsk lov er underordnet internasjonal lov i alle slike henseender!

Rystende

Historien om Beatriz Vega Mendelez fra det amerikanske territoriet Puerto Rico er rystende.

At norske medier, endog de kristne sådanne, har valgt å overse denne familiens situasjon, er skuffende. At Roy Vega gjennom en årrekke har vært en særdeles dyktig og tydelig samfunnsdebattant, bør tale i hans favør, og ikke føre til jantelovens prosesser.

I 2011 opplevde undertegnede at Roy Vega var en av de ytterst få som forsvarte meg, attpåtil i Vårt Lands spalter, da Aftenposten, NRK og Vårt Land medvirket til å rive i stykker en kristen familie. 

KKN mener at en slik familie som familien Vega har særskilt grunn til å bli beskyttet av kristenfolket.

Grove krenkelser fra den norske stat mot familien Roy & Beatriz Vega og deres fire barn

Historien

I 1998 ble Beatriz Vega Mendelez gift med sin norske mann, Roy Vega. De bosatte seg i Norge, og fikk sin første datter året etter.

I 2001 fikk Beatriz oppholdstillatelse i Norge.

I forbindelse med at deres tredje barn ble født 2005, oppdaget de at Beatriz var feilregistrert i Folkeregisteret som «utvandret», selv om de alle disse årene hadde oppholdt seg i Norge.

Familien har gjennom flere år erfart at et stivbent og lite imøtekommende norsk byråkrati ikke har villet hjelpe dem med å få varig oppholdstillatelse og registrering i Folkeregisteret.

Dette handler om en lovlydig, kristen familie som har gjort utallige henvendelser angående saken til Utlendingsdirektoratet (UDI) og ansvarlig politimyndighet, både i Trondheim og i Steinkjer, uten å komme noen vei.

Kommunikasjonen til Beatriz, som burde vært en naturlig del av forvaltningens praksis overfor et medmenneske som søker hjelp, har vært ytterst mangelfull.

I 2009 kom den første begjæringen om utvisning fra UDI. Den ble via sms til TV2 (!) henlagt, bl.a. etter press fra TV2 og advokat Christian Wiig i Trondheim.

Samme år ble det imidlertid gitt en arbeidstillatelse, som familien naturlig nok oppfattet som en samtidig oppholdstillatelse.

Via familien Vegas advokat ble det senere bl.a. søkt om fornyet oppholdstillatelse, og anmodning om intervju av de fire norskfødte barna i tråd med den internasjonale barnekonvensjonen, uten at UDI svarte på dette.

I februar 2018 ble Beatriz forkynt en begjæring om utvisning i Levanger, med 10 dagers frist til å komme seg ut av landet. Dette vedtaket var fattet 13 måneder før, uten at Beatriz var informert om det.

Dagen etter snudde imidlertid UDI og sa at begjæring om utsettelse av utvisning var vedtatt. Familien fikk beskjed om at saken var sendt til Utlendingsnemnda (UNE).

Fortsatt vet ikke familien Vega når UNE fatter vedtak i saken. Dette er skandaløst, intet mindre!

Uvisshet

Siden dette har familien levd i uvisshet om hva som videre skal skje.

De kan ikke planlegge sin fremtid, men er innstilt på å reise sammen dersom Beatriz nektes opphold i Norge.

Godt integrert

KKN reagerer på denne kritikkverdige behandlingen av en fredelig familie som er godt integrert i sitt lokalmiljø i Levanger.

Om ikke annet, burde Beatriz og familien på rent humanitært grunnlag få oppholdstillatelse innvilget umiddelbart! Norske myndigheter kan ikke være bekjent av å ødelegge familier på en slik åpenbart grunnløs måte, og i fullstendig strid med FNs konvensjon for barnets rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Barneombudet

Det er også interessant at Barneombudet hittil har valgt å forholde seg passiv til tross for henvendelser fra familien Vega. Kanskje ikke overraskende at avgående barneombud Anne Lindboe har trenert saken. Hun har vist sterk uvilje mot å kjempe for barnas rett til å leve i sin egen familie.

Men vi har større håp om en sakssvarende behandling fra det nye barneombudet Inga Bejer Engh som snart overtar.

Bejer Engh er en faglig sterk jurist og kommer fra jobben som tingrettsdommer i Oslo Tingrett.

Bejer Engh vil forhåpentlig vise seg voksen nok til å avgi de nødvendige uttalelser som hjelper UDI, UNE og de aktuelle statsråder til å tenke prinsipielt og lovlig - ikke bare utfra den anti-familie-tenkning som dessverrre har rådet hittil under Erna Solbergs statsministertid.

Strasbourg?

Dette kan bli enda en sak der norske myndigheter blir bragt inn for Den Internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det begynner å bli et mønster at Norge bringes inn for Strasbourg-domstolen gang på gang under statsminister Erna Solbergs regjeringstid.

Det er bemerkelsesverdig at samtlige berørte statsråder i Utenriks-, Justis-, og Barne-departementene har gjennom de siste 4 1/2 årene kommet fra regjeringens to største partier, Høyre og Fremskrittspartiet.

Nok er nok!

Nå har Beatriz & Roy og de fire barna lidd nok.

Nok er nok!

Grove krenkelser fra den norske stat mot familien Roy & Beatriz Vega og deres fire barn20 år med familien Vega
Powered by Cornerstone