Notater/Mobbingen av Svein-Magne Pedersen

Mobbingen av Svein-Magne Pedersen

Jan-Aage Torp
08. November 2017
Mobbingen av Svein-Magne PedersenEkteparet Pedersen

I disse tider der endog kristne tilrettelegger for forfølgelse av kristne trossøsken er det viktig at vi bringer perspektiv og edruelighet inn i sakene. Sosiale medier har ført til at sindige kristenledere er blitt med på mobbingen av de beste iblant oss.

Nå rettes skytset mot Svein-Magne Pedersen, Gudsmannen par excellence! Han er like plettfri i sin økonomiske vandel som Billy Graham og mektige Herrens tjenere under nazismen som Dietrich Boenhoefer og under kommunismen som Richard Wurmbrand og Watchman Nee.

Den 24. oktober skrev Erik Lunde, kjent representant for KrF i Oslo Bystyre, et kraftig angrep mot Svein-Magne Pedersen på sin offentlige Facebookside

Mobbingen av Svein-Magne PedersenFaksimile fra 24.oktober 2017

«Så kommer altså denne mannen og hevder at den Gud man ropte til under Holocaust, kom da mobiltelefonen gikk i stykker. Det er lett å le av Svein Magne Pedersen. Men han er en bedrager, som tjener seg søkkrik på menneskers håp om å unnslippe det vonde.

Svein Magne Pedersens tullball er en hån mot alle som i fortvilelse stiller seg spørsmålet «Hvor er Gud?». Og hvem vil tro på en gud som griper inn for å fikse mobiltelefonen til en velstående nordmann, men sitter stille i båten når 18 000 barn dør av sult og sykdommer hver eneste dag?»

Da Pedersen den 2. november kontaktet Lunde, skrev Lunde Iølgende på sin Facebookside: 

«Jeg har i kveld mottatt en ubehagelig melding fra predikant Svein-Magne Pedersen, som er svært misfornøyd med min kritikk av hans virksomhet. I et Facebookinnlegg 24. oktober uttrykte jeg meg kritisk til hans teologi og til måten han kobler økonomisk aktivitet og bønn for syke mennesker på. Han har i kveld gitt meg 2 dagers Irist til å komme med en offentlig beklagelse. Ellers vil han kontakte advokat, politianmelde meg og sverte meg i bladet Legedom. Jeg kan ikke la meg true på denne måten.»

Heldigvis ble striden bilagt den 3. november ved at Svein-Magne Pedersen kontaktet Erik Lunde. Pedersen skrev til meg

Mobbingen av Svein-Magne PedersenFaksimile fra 2. november 2017

«Vi har gjort opp saken. Alt ordnet.»

Vi gleder oss over dette. Men det er noen alvorlige forhold her som vi må gripe tak i.

Erik Lunde har bevisst feilkommunisert med den virkning at han har provosert frem aggressive reaksjoner gjennom over 300 likere og 100 støtte-kommentarer, som nesten alle sammen retter voldsomt skyts mot Pedersen.

Lunde er blitt en erfaren skribent, og behersker til fulle det som skal til for å antenne mobben, som denne gang omfatter nåværende og tidligere stortingsrepresentanter (endog fra KrF!), økumeniske kirkeledere og statskirkeprester, journalister og redaktører, og en ansatt i Stefanusalliansen som nettopp jobber imot sverting og forfølgelse av kristne i andre land! Men ikke i Norge?

Nå har Erik Lunde bedt Svein-Magne Pedersen om unnskyldning, og det gleder oss. Lunde og Pedersen bør kunne jobbe godt sammen ettersom Lunde har skrevet en sterk bok imot sorteringssamfunnet og Pedersen har skrevet en likså sterk bok imot abort.

Men hva med de mer enn 300 som har støttet svertingen av Svein-Magne Pedersen? Skal de bare late som at de ikke mobbet?

Vi forventer en unnskyldning fra dem også...

Powered by Cornerstone