Notater/Enhet gjør sterk - og gir seier

Enhet gjør sterk - og gir seier

Jan-Aage Torp
09. August 2021
Enhet gjør sterk - og gir seier

Jeg har hatt gleden siden 2013 av å reise på kryss og tvers i hele Europa for å identifisere åndsutrustede ledere som kan og vil stå sammen i den åndelige kampen for vårt kontinent.

Vinner!

Da KKN arrangerte vår prishøytidelighet i Østerrikes hovedstad Wien den 29. juni, sa min gode venn, den katolske advokatpresidenten fra Warsawa, Jerzy Kwasniewski, som leder Ordo Iuris, at vi holder på å vinne kampen om familieverdier i Europa.

Det er faktisk sant!

Enheten

Jesu yppersteprestelige bønn brukes ofte kirkepolitisk.

Men realiteten er at Jesu bønn om enhet er en praktisk nødvendighet og opplevelse i den virkelige verden.

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg» (Johannes 17:21-23).

Seirene i Europa kommer på grunn av enheten mellom noen kristne som har høyst ulike tilhørigheter.

Vi står sammen på en rekke felt. Den praktiske enhet er ikke begrenset til noen «saker», men vi er effektive når vi deler hverandres kompetanse og innsikt, tårer og gleder.

Det interessante er at de internasjonale seirene har fått enorm betydning for Norge ved at barnevernet tvinges til endring av sin lovløse praksis. Endog Stortinget og Høyesterett tvinges til omfattende endringer. Men i utgangspunktet strittet de imot. Inklusive de kristelige ledere, organisasjoner og medier. 

Det er altså knapt noen i Norge som har bidratt til seirene.

I Norge er nemlig de verdikonservative kristne i posisjonskrig overfor hverandre, og de kjemper for sine økonomiske privilegier:

  • Menigheter isolerer hverandre.
  • Kristne TV-kanaler konkurrerer seg imellom.
  • Kristelige aviser kjemper mot hverandre.
  • På område etter område....

Men i Europa har katolikker og ortodokse og anglikanere og baptister og pinsevenner funnet sammen i et høyeffektivt fellesskap. Vi er grunnleggende enige om familien, livet og friheten. Og det er bemerkelsesverdig at vi er grunnleggende preget av Bibelen og den karismatiske dimensjon. Det gjelder i land som Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Moldova, Kroatia, Serbia, Russland, Ukraina & flere.

I dette bildet kom jeg til min rett. Jeg ble tatt imot på grunn av min kallelse, ikke på grunn av «politisk korrekthet»Vi omfavner hverandre. Vi verner om hverandre.

«Sangens tid»

Aina & jeg ber om, og vi tror, at en ny tid er kommet til syne i Norge.

Vi fikk i juni et ord fra Herren om en ny tid i Norge. Ordet fra Høysangen 2:12 gjorde uutslettelig inntrykk: 

«Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne, turtelduen kan høres i landet».

Oslokirken arrangerer snart en konferanse der forkynnerne Käthe Annbjørg Kristoffersen fra Flekkerøya og Per Ivar Winnæss fra Drammen, sammen med lovsangeren May-Linda Johansen fra Froland, tjenestegjør. Vi kaller det KAIROSKONFERANSEN. Info finnes her

Velkommen til å kjenne Herren og hverandre!

Ekstraordinært

Vi lever i ekstraordinære tider, og Herren prøver å få vår oppmerksomhet. 

Herren sier i Jesaja 43:19: 

«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?»

Merker vi det i Norge?

Powered by Cornerstone