Notater/Absalom - og løsningen på striden om Norge Idag

Absalom - og løsningen på striden om Norge Idag

Jan-Aage Torp
02. August 2022
Absalom - og løsningen på striden om Norge IdagJeg har kjent Finn Jarle Sæle gjennom 30 år. Han har som alle andre sine mangler. Men han er redelig. (Foto: KKN)

Igår kveld ble nyheten offentlig kjent gjennom store oppslag i avisene Dagen og Vårt Land om løsningen på en strid om styringen av avisen Norge Idag. Men disse sensasjonshungrige medier har vært mikrofonstativer over lengre tid for en ensidig skildring, slik at en rekke mennesker som lever i de sosiale mediers bobler, tillater seg å fråtse i domsavsigelseer over Finn Jarle Sæle, og den ene etter den andre erklærer sin oppsigelse av avisen.

Mangler innsikt

Men de mangler innsikt.

Finn Jarle Sæle er avisens grunnlegger, visjonsbærer og sjef. Jeg har kjent ham svært godt gjennom 30 år. Han har som alle andre sine mangler. Men han er redelig.

Finn Jarle har slett ikke initiert et angrep mot en annen. Han har kun benyttet legale, fornuftige virkemidler som gjelder i alle norske aksjeselskaper der demokratiske spilleregler råder. Han vant, redelig og overbevisende.

At en viss person skulle ha vært forespeilet å bli Sæles arvtager, må ha vært sagt i nyere tid. Så sent som på KKNs nyttårskonferanse i Oslo i januar 2019, fortalte nemlig ekteparet Sæle at han siktet mot stortingsplass for KrF fra sitt fylke. At den plassen isteden gikk til Dag Inge Ulstein, var resultatet av KrFs demokratiske prosesser.

Kristenfolk som har latt seg rive med av en usann beskrivelse av Norge Idag gjennom måneder (og muligens år), trenger å besinne seg.

Absaloms svik

Ta lærdom av en historie som har en del likheter. Les den alvorstunge historien om Det gamle testamentets Absalom (som ironisk nok på hebraisk betyr «fredens far»).

Absalom var den tredje sønn av David, Israels konge. 

2 Samuel 14:25 beskriver Absalom slik:

«Så vakker en mann som Absalom fantes det ikke i hele Israel. Ingen var beundret som ham. Fra fotsåle til hode var det ingen feil ved ham».

Ikke over natten

Absaloms list og svik ble utviklet gjennom lengre tid. Det skjedde ikke over natten. Det er smertelig å lese i 2 Samuel 15:1-6 hvordan det skjedde:

«Etter en tid fikk Absalom seg vogn og hester og femti mann som løp foran ham.  Tidlig om morgenen pleide han å stille seg ved siden av veien til byporten. Og hver gang det kom en mann som hadde en sak han ville legge fram for kongen og få dom i, ropte Absalom på ham og spurte: «Hvilken by er du fra?» Når han så svarte: Din tjener er fra den og den av Israels stammer,  sa Absalom til ham: «Din sak er både god og rett, men ingen hører på deg hos kongen.»  Og så pleide han å si: «Bare de ville sette meg til dommer i landet! Da kunne alle som hadde en tvist eller en sak, komme til meg, og jeg skulle hjelpe dem til å få sin rett.»  Når noen kom bort og ville kaste seg ned for ham, rakte han ut hånden, reiste ham opp og kysset ham.  Slik gjorde Absalom med alle israelitter som kom til kongen for å få dom i en sak, og på den måten stjal han israelittenes hjerte».

Absalom gjorde opprør mot sin far. Avslutningen står beskrevet i 2 Samuel 18:1–17. David gråt i smerte. 

De sosiale mediers justis

De sosiale mediers justis i 2022 er ikke Guds justis. Herren ærer og beskytter sine tjenere. La oss besinne oss.

Powered by Cornerstone