Notater/Større åpenhet om «urettmessige» og «falske» bekymringsmeldinger til barnevernet

Større åpenhet om «urettmessige» og «falske» bekymringsmeldinger til barnevernet

Jan-Aage Torp
21. Oktober 2021
Større åpenhet om «urettmessige» og «falske» bekymringsmeldinger til barnevernet

KKN har vært 100 prosent engasjert imot barnevernets overgrep siden januar 2016. Og nå kan vi juble over en del åpenlyse fremskritt.

I 2020 og 2021 har vi ledsaget mange familier som har vært utsatt for tragiske feilvurderinger, og vi har sett forbedringer i domstolene, som følger av kjennelser i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg og nye føringer fra Norges Høyesterett.

Men vi har også begynt å se forandringer i selve barnevernet. Ikke i alle kommuner, men i flere. Og denne uken i Oslo barneverntjeneste.

Konkret har vi erfart at bekymringsmeldinger ikke lenger anonymiseres av barnevernet. Navn på melderen og papirkopi av bekymringsmeldingen utleveres umiddelbart til den meldte familien. Dette er nødvendig for de som blir anklaget, og det sikrer at melderen må tenke seg om grundig før en bekymringsmelding sendes. Falske og urettmessige meldinger rammes av straffeloven.

KKN har i 2021 presentert begreper fra Norges fremste jussprofessorer som f.eks. «urettmessige» og «falske» bekymringsmeldinger, og det er nettopp her en del viktige endringer har begynt å komme etter sommerferien. Det dreier seg i bunn og grunn om vern av privatlivets fred og personvernet, der barnevernet har syndet grovt.

KKN mener at avgåtte statsråd i Barne- og familiedepartementet Kjell Ingolf Ropstad gjennomførte i 2020 ordningen med anonyme bekymringsmeldinger via nettet på en slik måte at det ville bli en inflasjon av rykter og sjikane som barnevernet slett ikke har tid til å håndtere, og heller ikke bør håndtere. Her har departementet og BUFdir gjort seg skyldig i grove feil og fremmet lovbrudd.

KKN mener at offentlige instanser gjennom en årrekke har brudt mange lover i sin iver etter å sende rutinemessige bekymringsmeldinger til barnevernet uten å utøve skjønn i hvert konkrete tilfelle. Her har Politiet, helsetjenesten, barnehagene og skoleverket begått grove feil og lovbrudd.

Vi ser at de grundige reformer av barnevernet har begynt, men det er langt igjen. KKN følger vaktsomt med!

Powered by Cornerstone