Mediene/Høyesterettsadvokat Per Danielsen om medienes strafferettslige ansvar

Høyesterettsadvokat Per Danielsen om medienes strafferettslige ansvar

KKN Media
04. Oktober 2021

Høyesterettsadvokat Per Danielsen tar denne gangen imot Pastor Torp til en samtale om medienes strafferettslige ansvar. Ingen annen advokat i Norge har tatt så mange rettslige oppgjør med de store mediene, og han har ofte vunnet frem.

Danielsen sier rett ut at medienes selvdømmeordning PFU er en «lynavleder for pressen», og peker på økende rettspraksis i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg samt i norske domstoler som ansvarliggjør mediene, og dette gir håp for ytringsfriheten og personvernet for «den lille mann»  i Norge.

Powered by Cornerstone