Mediene/Mitt møte med «fake news» – og bare to kristne medier ga meg en sjans!

Mitt møte med «fake news» – og bare to kristne medier ga meg en sjans!

Jan-Aage Torp
15. Mars 2017
Mitt møte med «fake news» – og bare to kristne medier ga meg en sjans!Arne Flermoen og Jan-Aage Torp på Gospel Channel i mai 2011

Begrepet «falske nyheter» har sivet inn i vår bevissthet på grunn av president Donald Trump.

Men det er ikke noe nytt. Det er like eldgammelt som ryktemakerne og sladrehankene.

Jeg har opplevd slike falsknerier – nesten daglig – gjennom de siste åtte årene. I begynnelsen var jeg lammet av frykt og skam idet jeg så presumptive «venner» bli tause og distansert. «Noe må være gærnt med han Jan-Aage …», «Det er ikke røk uten ild».

Så kom en ny runde på våren 2011. Vi satt og så nasjonale nyheter. Om meg. Om hva jeg hadde «begått» ...

Min kjære kone Aina og jeg foldet våre hender. Marie Hagen (van Wyk) var hjemme hos oss. Vi ba sammen. En indre styrke og tillit til Ham kom sivende. Herren vil snu alt.

Mitt møte med «fake news» – og bare to kristne medier ga meg en sjans!Arne Flermoen viser frem Finn Jarle Sæles artikkel i siste utgave av Norge Idag i mai 2011

Men ingen kristne medier ville forsvare. Ikke en gang høre på meg. En av dem kansellerte. Vårt Land og Dagen drev frem den negative propagandaen. Min kjenning fra mange år Finn Jarle Sæle var helt taus i over to uker, men så dukket han opp. Med en kommentar-artikkel i Norge IDAG. Etter å ha fått oversendt all dokumentasjonen fra meg, skrev han med innsikt. Det varmet. Han kom altfor sent etter at den verste striden hadde lagt seg - men det gjorde godt.

En dag fikk jeg en oppringning fra en gammel pinsepastorkollega som ledet et månedlig TV-program på den lille Gospel Channel. Han het Arne Flermoen. «Jeg har lest hva Sæle skriver. Jeg vil gjerne ha deg som gjest. Du må ikke stå alene. Jeg vil at du skal få komme til orde selv.»

Slik møtte vi i 2011 de to eneste kristne medier som ville tilsøle sitt «gode navn og rykte» for å fortelle «en annen side». Ikke bare falske nyheter. Den 2. februar 2012 fikk Aina & jeg rett. Både Aftenposten og NRK måtte korrigere og ga meg endelig anledning til å fortelle «den annen side».

Powered by Cornerstone