Livsrett/KKN har en plan - Abortloven avskaffes og Grunnloven verner om menneskelivet - innen 10 år!

KKN har en plan - Abortloven avskaffes og Grunnloven verner om menneskelivet - innen 10 år!

Jan-Aage Torp
14. Juni 2018
KKN har en plan - Abortloven avskaffes og Grunnloven verner om menneskelivet - innen 10 år!

Da Kristen Koalisjon Norge (KKN) arrangerte vårt første Ja til LIVET-møte siden år 2000, innvarslet det en ny tid.

KKN sier ikke bare NEI til abort, men vi sier et rungende JA til LIVET!

Vi har en 10-års plan

Vi har også en plan som vi har begynt på iverksettelsen av: Å avskaffe abortloven av 30. mai 1978 og erstatte den med et tillegg i Grunnloven om vern av menneskelivet fra unnfangelsen og til en naturlig død!

Det vil ta 10 år å sluttføre disse to prosessene: Først å vinne tilstrekkelig oppslutning i befolkningen, og dernest å forhandle frem de nødvendige flertallsvedtak i Stortinget. Politiske partier kan påvirkes til å akseptere standpunkter som de egentlig ikke støtter, men der de velger å vinne frem på andre områder. Abortloven er så viktig for kristenfolket og KKN at kristelige partier må prioritere denne kampen, om de så må vike på andre, mindre viktige områder. 

Når loven er behørig endret, vil folket raskt tilslutte seg den. Erfaringen viser at lovendringer har en opinionsdannende virkning.

Slik endres Grunnloven

Stortingets nettside forteller om endringer av Grunnloven:

«Det er stortingsrepresentantene som legger frem forslag til grunnlovsendringer, men grunnlaget for forslaget kan komme fra andre. Forslagene må legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. Forslagene blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode. Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas i Stortinget i plenum. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Grunnlovsforslagene legges frem som et dokument for Stortinget (Dokument nr. 12).

Grunnlovsendringer trer i kraft straks, altså også før de er kunngjort, med mindre de selv bestemmer noe annet.»

Idag er det ikke flertall i Stortinget for noe av dette, og trolig heller ikke i befolkningen. Det kreves en målrettet satsing som betyr blod, svette, tårer og penger. Men Gud er på vår side. Og logikken likeså. Folk flest skjønner at abort er galt dersom de får fakta presentert på en ryddig måte.

Jesus gråt

Da abortloven ble vedtatt for 40 år siden, var det rett å erklære doms-ord overfor Stortinget, Regjeringen, Høyesterett, media og alle de medansvarlige. Men vi må lære av Jesus: Da Han lyste en by i bann, da gjorde Han det én gang, og Han visste at Ordet hadde makt. Jesus gråt.

Nå kan alle se - hvis de vil se - at Norge har sluppet løs ødeleggende krefter i by og land.

Gjenopprettelse

Men Gud har gitt oss rene hjerter som ber om og tror på vekkelse, reformasjon og gjenopprettelse.

Vi tror og arbeider målrettet for at loven om selvbestemt abort skal bli avskaffet innen 10 år (innen 2028) med en grunnlov som verner menneskelivet fra unnfangelsen og til en naturlig død.

Powered by Cornerstone