En verdibasert folkebevegelse

Forsvarer «de minste», «de svakeste» og «det som mangler ære»

Kristen Koalisjon Norge (KKN) er en folkebevegelse som ble grunnlagt i 1993 i Oslo. Vi er basert på judeo-kristne fundamenter. Vi søker å mobilisere verdibevisste kristne, samt mennesker med lignende verdier, til engasjement for å bygge Norge og andre nasjoner på kristen tro og etikk. Vi gjør dette gjennom opinionsdannelse, tilrettelegging av aktivisme i de politiske prosesser og overfor samfunnets institusjoner, oppfølging av våre juridiske rettigheter, og ved å kalle til bønnens arbeid. Gjennom «Kristen Koalisjon World», som er KKNs internasjonale uttrykk, søker vi å betjene nasjoner i Europa og verden.

Bildet øverst: Fra utdelingen av KKNs familievernpris 2018 i direktesending på TV Visjon Norge. Fra venstre: Katarzyna Jachimowicz, Svein-Magne Pedersen, Jan-Aage Torp, Einar C. Salvesen og Jerzy Kwasniewski.

En verdibasert folkebevegelseKKN restartet sin praktiske virksomhet den 1. desember 2016 etter en pause på nesten 13 år, og Torp gjenopptok sin gamle posisjon og oppgave med å lede KKN.
Powered by Cornerstone