Sterk seremoni for å ære Republikken Polen

Dr. Ben-Oni Ardelean, toppleder fra Romania, formidlet ære til en europeisk nasjon

I en sterk seremoni igår kveld i Oslo ble «Nation of Honor»-prisen gitt til Republikken Polen ved statsminister Mateusz Morawiecki, representert av MP Piotr Uscinski.

Prisen ble gitt av Kristen Koalisjon Norge (KKN) med særlig henvisning til at Polen har gitt asyl til den norske familien Silje Garno med døtre som måtte flykte på grunn av dokumenterte overgrep fra den norske stat. Dette er første gang siden andre verdenskrig at norske statsborgere har mottatt asyl i et europeisk land.

På vegne av KKN ble den høytidelige overrekkelsen gjort av Dr. Ben-Oni Ardelean, visepresident av Romanias parlament.

Høytideligheten ble avsluttet med forbønn av den skotske professor og profet, Dr. Alan Ross, og av det kjente ekteparet Audun & Magny Håland, kjent som «Bodnariu-besteforeldrene fra Naustdal».

Vi takker Familiekanalen ved Rune Fardal for at vi får lov til å gjengi video av prisoverrekkelsen.

Billed øverst ble tatt av Liv-Ellinor Torp og viser overrekkelsen. Fra venstre er Piotr Uscinski, i midten KKNs formann Jan-Aage Torp, og til høyre Ben-Oni Ardelean.

Plaketten nedenfor er bygd rundt maleriet «Den lidende Kristus» av den anerkjente maleren Reidar Kolbrek, som har gitt maleriet til KKN.

Sterk seremoni for å ære Republikken Polen
Powered by Cornerstone