Vi står opp for kristenfolket og verdiene

Kristen Koalisjon Norge (KKN)
Vi står opp for kristenfolket og verdiene

Kristen Koalisjon Norge (KKN) er en folkebevegelse som er basert på våre judeo-kristne fundamenter som nasjon. Vi søker å mobilisere verdibevisste kristne, samt mennesker med lignende verdier, til engasjement for å bygge Norge på kristen tro og etikk. Vi gjør dette gjennom opinionsdannelse, tilrettelegging av aktivisme i de politiske prosesser og overfor samfunnets institusjoner, oppfølging av våre juridiske rettigheter, og ved å kalle til bønnens arbeid.

Billedtekst øverst: Marius & Ruth Bodnariu og deres seks barn sammen med Jan-Aage Torp i det rumenske parlamentet i Bucuresti i oktober 2018.

Powered by Cornerstone