Hjelper forfulgte kristne i Pakistan

Hjelper forfulgte kristne i Pakistan

Norge Idag rapporterer fra KKN-seminar i Oslo
Willy Gjøsund, Norge Idag
29. September 2017

FORFØLGELSE: To pakistanske advokater som står opp for de forfulgte kristne i sitt hjemland, besøkte Oslo i forrige uke. De forteller om mengder av rystende skjebner og ber Europa legge press på menneskerettssituasjonen i Pakistan.

Hjelper forfulgte kristne i PakistanALVORLIG BUDSKAP: Advokatene Asher Sarfraz og Katherine Sapna fortalte om en brutal virkelighet i Pakistan. Her sammen med JanAage Torp, leder for Kristen Koalisjon Norge, som arrangerte møte med de to advokatene.

Å være kristen i Pakistan er ingen spøk. I navnet er landet en demokratisk republikk, men etter å ha hørt representanter for «Christians' True Spirit» fra Lahore fortelle fra sin egen, dramatiske virkelighet i halvannen time er det klart at vi i beste fall snakker om en ganske annen forståelse av ordet «demokratisk» enn vår egen.

Møtet fant sted i Katakomben, et møtelokale dypt under bakken bak Bok & Media i Akersgata i Oslo. Jan-Aage Torp var møteleder i egenskap av at han er leder for Kristen Koalisjon Norge. Advokatene Asher Sarfraz og Katherine Sapna fortalte fra en virkelighet nokså langt fra vårt samfunn.

Annenrangs borgere

Katherine Sapna beretter om landet hun elsker – et vakkert og variert land. Landet veksler fra områder med majestetiske fjell i nord til ørkenområder i sør. Et kjempestort land med over 200 millioner mennesker i 2017. Hovedsakelig er befolkningen muslimer, men det finnes også minoriteter. Ahmadi, en form for islam som ikke er anerkjent av verken sjia- eller sunnimuslimer, samt hinduer og kristne er de største, men det er også mange sikher, buddhister og tilhengere av andre religioner.

Alle disse blir betraktet som annenrangs borgere. De får arbeid, men utelukkende i lavlønnsyrker som rengjørere og lignende. Det har ført til at kristne i Pakistan er relativt fattige. I tillegg opplever de diskriminering og forfølgelse.

Pakistan har vært gjennom en rekke konstitusjonelle forandringer, og landet har hele veien beveget seg i retning mot det religiøse, alltid til fordel for islam, som også er offisiell statsreligion. Sapna forteller om mennesker som blir drept for at muslimer skal kunne overta eiendommene deres, om hus og hele landsbyer som blir satt i brann fordi en eller flere innbyggere hadde en annen tro enn flertallet, og om kvinner som blir bortført og tvangskonvertert til islam.

Hjelper forfulgte kristne i Pakistan

Forverret etter terror

Etter jihad-angrepene mot USA 11. september 2001, har det vært en markant forverring for de kristne i landet, noe man også har merket etter andre store, internasjonalt kjente terroraksjoner i senere år. Ettersom Pakistan har implementert islam og sharia som en del av lovgivningen, er det lett for enhver som ønsker det å utstede en fatwa – en muslimsk kjennelse – mot mennesker som ikke ønsker å bli muslimer. Sarfraz og Sapna arbeider for CTS, Christians' True Spirit, en tverrkirkelig bevegelse som tilbyr hjelp til slike. De forsøker å redde mennesker som er truet på livet, eller de skaffer et skjulested for folk, særlig kvinner, som har vært bortført, blitt tvangskonvertert og tvunget til ekteskap med en muslim.

Kvinner særlig utsatt

Når småjenter helt ned til seks år blir bortført, og giftet bort til muslimske menn, ofte menn som er gift fra før – får de liten eller ingen støtte i det hjelpeapparatet vi tar for gitt her i Vesten. Katherine Sapna har konkrete saker å vise til og forteller om tre unge søstre på 14, 18 og 19 år som ble tatt av muslimer og tvunget til å konvertere og ekte muslimske menn. Men politi og rettsvesen henviser til sharia når man trenger hjelp, og hevder derfor at disse «ekteskapene» er gyldige. Skulle jentene være så uheldige å bli gravide og føde barn, må de pent etterlate dem hos sine muslimske overgripere om de skulle få mulighet til selv å komme seg unna.

Og om man forsøker å gå rettens vei, forteller Sarfraz, opplever man som regel at retten gir overgriperne medhold, selv når jentene er så unge som 6-9 år.

Sharia fungerer slik.

De får ikke lov av myndighetene til å gå tilbake til sine foreldre. Og det har også hendt, sier han, at advokater involvert i sakene benytter seg og tar slike unge jenter som sin «kone».

Hjelper forfulgte kristne i Pakistan

Enorme lidelser

En ung kristen kvinne som nektet å bli muslim, og ble bortført. Hun ble forsøkt tvunget til å prostituere seg, men da hun nektet også dette, helte ekstremistene syre ned i halsen hennes, forteller Sarfraz og Sapna. CTS hjalp henne til sykehus for livreddende behandling, og siden med å skjule seg for muslimene som vil ha tak i henne.

Ofrene lider enormt. Og skulle det lykkes å finne disse og bringe dem i sikkerhet, så er det svært vanskelig for dem å leve et normalt liv. Omgivelsene og familiene tar heller ikke alltid imot ofrene, dels på grunn av frykt for represalier, dels på grunn av kulturen.

En voldtatt kvinne bringer i deres øyne ydmykelse over familien, og hun må derfor leve med at familien utstøter henne i tillegg til de traumatiske opplevelsene.

Hele lokalsamfunn har blitt angrepet av rasende muslimer på grunn av en enkelt ikke-muslim som de vil ha tak i. Her hjelper organisasjonen til med å skape et nytt liv for disse menneskene. De kan holdes skjult en tid, men ifølge Katherine er det begrenset hvor lenge det er mulig uten å bli oppdaget.

Og dette skjer i et enormt omfang. Asher forteller at jenter kidnappes hver eneste dag.

Brenner kristne landsbyer

Overalt i samfunnet er det islam som gjelder. Religionen skal ha beskyttelse og forrang, koste hva det vil. Om de kristne ikke blir bortført, blir de diskriminert, på arbeidsplasser og ellers i samfunnet. Og når de går til møter og kirke blir de angrepet. Selv om selve praktiseringen av religion er lovlig, hjelper det svært lite når kirken du går i blir satt fyr på, forteller de to advokatene.

De forteller om flere angrep mot områder med kristne, ett der 70 hus ble satt i brann, og et annet der 147 hus, en hel landsby ble brent ned, alt grunnet påstander om «blasfemi».

Flere og flere kristne

Motstanden mot kristne er klart økende, forteller de. Men det underlige er at antall kristne likevel øker. Tross motstanden er det flere og flere som ønsker å bli kjent med det kristne budskapet. Og de kristne er slett ikke redde for å dø. Katherine Sapna forteller om folk hun kjenner som er takknemlige for at venner de hadde, ble drept mens de var i kirken.

– Tenk, de ble ikke drept mens de var ute på veien, eller mens de gjorde noe de ikke skulle ha gjort. De fikk dø i kirken! Sier hun.

Styrt av militante

I det pakistanske samfunnet er det stadig debatt om styrkeforholdet mellom regjering og de militante gruppene. Det er ingen tvil om at ekstremister mer eller mindre har kontroll på regjeringen, og det er ikke bare minoritetene som skulle ønske dette var annerledes. Hele landet lider under forholdene. Men det blir likevel ingen løsning på problemet. Ifølge de to advokatene er Pakistan styrt hundre prosent av militante muslimer, selv om de egentlig har britisk lovgivning som juridisk grunnlag, med sharia implementert.

Hjelper forfulgte kristne i Pakistan

Ber Europa legge press

Asher Sarfraz bor nå i Hannover i Tyskland, etter en sak der hjelpeorganisasjonen representerte kristne ofre for muslimsk raseri og forfølgelse. Dette ble såpass sterkt mislikt at det ikke lenger var mulig å være boende i landet uten å skjule seg. Sønnen hans har opplevd å bli bortført på grunn av sin tro. Katherine Sapna bor og arbeider i Pakistan fortsatt.

De to ser ikke for seg noen umiddelbar konkret løsning på problemet annet enn å henstille til myndigheter i Europa om å legge press på Pakistan. EU-parlamentet nevnes som en mulig samarbeidspartner for økonomisk press. Europa har en utstrakt handel med Pakistan, og man kunne ta kontakt med de pakistanske ambassadene og gjøre det klart at forholdene er uakseptable. Men først og fremst oppfordrer de oss til å be for de forfulgte i Pakistan.

Christians' True Spirit

CTS arbeider for forfulgte minoriteter i Pakistan, ikke bare kristne. Den ble startet i 2010 som en NGO og er en ideell kristen organisasjon. De arbeider med hjelp og utvikling med spesielt fokus på barn som lever i fattigdom.

Også offentlig advokathjelp basert på kristne prinsipper er en viktig del av arbeidet deres. På denne måten ønsker de å bekjempe den dyptgående sosiale urettferdigheten som ligger i at kristne som diskrimineres, bare får dårlige jobber og dermed dømmes til et liv i fattigdom.

De arbeider spesielt for å styrke unge kvinners stilling og tilby dem utdannelse og arbeid. De tilbyr også vanskeligstilte barn skolegang. Spesielt gjelder dette barn av fabrikkarbeidere i fjerntliggende områder. De tilbyr også søndagsskole hvor barna får lære om Bibelen og Guds ord.

Hjelper de forfulgte

Ofre for overgrep og tortur tilbys et skjulested, og CTS har også tilgjengelig psykologer for å avhjelpe traumer. I øyeblikket bor det ti familier, 16 barn og tre unge jenter på organisasjonens sted i påvente av bedre ordninger for dem. CTS hjelper også med permanent flytting for dem som er utsatt for tortur eller andre overgrep, og som fordi de blir gjenkjent på hjemstedet, aldri vil kunne få levelige forhold der. CTS har internasjonale samarbeidspartnere, som arbeider med skjulesteder for unge kvinner og familier. Organisasjonen kjører kurs for å promotere fred og harmoni, de tilbyr gratis advokathjelp for mennesker som har blitt tvangskonvertert, seksuelt misbrukt, utsatt for vold i hjemmet og andre former for undertrykkelse. De ønsker også å være en vaktbikkje og rapportere nasjonalt og internasjonalt om brutal adferd og andre diskriminerende hendelser mot minoriteter. 

Organisasjonen har tidligere utarbeidet en rapport om bortførelser, voldtekter og tvangsekteskap blant hinduer. Dette i samarbeid med en menneskerettighetsorganisasjon i Nederland.

Organisasjonen er lokalisert i Punjab, Pakistan, og teller 20 medlemmer inklusive frivillige.

Powered by Cornerstone