Fra reklamemann til Jesus-evangelist

Fra reklamemann til Jesus-evangelist

Norge Idag - 21. juli 2017
Jan-Aage Torp
21. Juli 2017
Fra reklamemann til Jesus-evangelist

«Fra Golgata til Karl Johan - Vekkelsesild eller død religion. Historien om hva som gikk tapt underveis»

- Jeg levde et behagelig liv med et fremgangsrikt firma i reklamebransjen. Men overlege Frank Åbyholm stilte meg i 1978 et spørsmål som førte til total forandring av mitt liv: «Vil du vite sannheten?» Kort tid etterpå fikk jeg se sannheten, og jeg har aldri mer vært den samme, forteller den kjente pin-sepredikanten Per Haugan (77) i en samtale med Norge IDAG.

Haugans bok «Fra Golgata til Karl Johan - Vekkelsesild eller død religion. Historien om hva som gikk tapt underveis» er nettopp utkommet på Logos Forlag (en del av Hermon-gruppen), og skildrer hans egen livshistorie, hans vei fra ikke-kristen til å være en radikal røst, og presenterer historien om den

Fra reklamemann til Jesus-evangelist

forfulgte menighet gjennom historien. Haugan legger frem sentrale sannheter på en lettfattelig måte. Boken har sterke støtteuttalelser av Geir Apold, Ole-Bjørn Saltnes og Viggo Wilhelm-sen.

- Min frelsesopplevelse skjedde den 25. september 1978 i mitt hjem, og allerede dagen etter bekjente jeg Jesus, og jeg ble døpt i Den Hellige Ånd og ild. Jeg fikk kallet til vitnetjenesten i åndelig fødselsgave, ler Per Haugan på telefonen fra sitt hjem i Røyken kommune, der hans kone Vivian Zahl Olsen uttryk-ker støtte til boken i bakg-runnen.

Per og Vivian er velkjent i den evangeliske og pinsek-arismatiske kristenheten i Norge gjennom sin tjeneste i menigheter og bedehus, og ikke minst som programledere i Visjon Norge.

Denne forkynnertjenesten begynte allerede da Per var nyfrelst:

- Det første møtet jeg deltok i var i Full Gospel i 1978, kort tid etter frelsen, og der var pinsehøvding-ene Hans Friberg og Ingolf Kolshus til stede, forteller Per Haugan som ble bedt om å avlegge sitt vitnesbyrd. - Kolshus fikk en tiltale fra Herren i det møtet. Herren sa: «Ham skal du ta deg av!» Og dermed fikk jeg i lang tid være med denne pinsehøvdingen på hans møter, der jeg avla vitnesbyrd før han preket. Selv om jeg ikke levde under fremveksten av pinsebevegelsen tidlig på 1900-tallet, så har jeg fått innsikt og opp-levelser gjennom å stå nær Kolshus og hans generasjon.

- Du skriver radikalt, Per Haugan. Har du fått motstand?

- Ja, men det må man regne med i våre dager når ledere i den kristne menighet forlater de enkle sannheter, sier Per Haugan og peker på en linje fra Hans Nielsen Hauge der den norske stor-kirken har tydd til forføl-gelse av levende kristne.

- Jeg er svært kritisk til at pinsebevegelsen er kommet med i en bibelop-pløsende sammenheng som Norges Kristne Råd, sier Haugan betenkt.

- Stor-kirken baner vei for den negative utviklingen i Norge. Det trengs at vi taler tydelig imot dette, sier Haugan som ønsker at mange skal la seg utfordre av budskapet han formidler i sin nye bok.

Powered by Cornerstone