Vårt Land: - Konspirasjonsteoriene blomstrer på den kristne høyresiden

Vårt Land: - Konspirasjonsteoriene blomstrer på den kristne høyresiden

18. Juli 2017
Vårt Land: - Konspirasjonsteoriene blomstrer på den kristne høyresidenFra Vårt Land 18. juli 2017

I dagens utgave av Vårt Land blir KKNs styreleder Jan-Aage Torp intervjuet om konspirasjonsteorier på den kristne høyresiden. Vi presenterer intervjuet med Torp her: 

(Hele artikkelen kan leses i Vårt Land.)

«Latterlig» 

Pastor Jan-Aage Torp er best kjent som leder for menigheten Restoration Oslokirken (tidligere bare Oslokirken), men han er også styreleder i Kristen Koalisjon Norge, som blant annet har markert seg kritisk til barnevernet. Torp er kjent med påstanden at den kristne høyresiden har en hang til konspirasjonsteorier, men avviser det sterkt.

– Bruken av konspirasjonsbegrepet i denne sammenheng er i seg selv latterlig. Ofte «anklager» hvert snevre miljø andre for å være «konspirasjonsmiljøer», men ser ikke sitt eget ståsted

Han mener at forskningen som er gjort på feltet er «intet mindre enn forvrengninger, gjetninger og formodninger som gis kredibilitet av altfor mange offentlige stønader fra korttenkte norske politikere og statsbyråkrater».

– Min erfaring og observasjon er at konservative kristne er meget vel orientert om strømninger i tiden, akkurat som anti-kristne også er det. Ingen grunn til å anklage hverandre. Det er reelle debatter. Og vi vet at det alltid vil finnes noen som jobber bak kulissene.

Der andre ser konspirasjonsteoretikere, ser han konservative kristne som i økende grad søker kunnskap og perspektiver fra alternative forskningsmiljøer – miljøer som blir «avfeid av medier som Vårt Land».

– Derfor er det et opprør blant oss mot politisk korrekthet. Nok er nok! Selv bestemte jeg meg for å ta et definitivt farvel med slike medier for et år siden.

– Vil du si at påstanden om at ateister utfører en villet avkristning av Norge er en konspirasjonsteori?

– Dette er jo ingen konspirasjonsteori, men et faktum. Jeg følger godt med på debatten i de statsfinansierte medier i Norge, samt i sammenhenger som Human-Etisk Forbund, og de kjemper jo med nebb og klør imot den kristne kultur- og trosbasis for Norge. Jeg må spørre Vårt Lands journalist: Følger du ikke med? Dette er jo ikke hemmelig eller skjult, men åpenlyst!

– Kan dine uttalelser være med på å legge til rette for konspirasjonsteorier i Norge?

– Mine uttalelser er nok kun med på å skape frimodighet og bevissthet hos folket - for en nødvendig folkeoppstandelse mot denne skjevheten og politisk korrektheten, svarer Torp.

Powered by Cornerstone