– «Fake news» er en strid mellom ulike virkelighetsoppfatninger

– «Fake news» er en strid mellom ulike virkelighetsoppfatninger

Klassekampens redaktør, Bjørgulv Braanen
Jan-Aage Torp
24. Mars 2017

– «Fake news» er en strid mellom ulike virkelighetsoppfatningerMEDIA: Sjefredaktør Bjørgulv Braanen ønsker mest mulig mediemangfold.MEDIA: – New York Times driver kampanjejournalistikk mot Trump, som slett ikke er imot media, men som promoterer og bygger opp alternative medier, sa Klassekampens sjefredaktør, Bjørgulv Braanen, i en paneldebatt i Oslo om Mediemangfoldsutvalgets forslag i forrige uke.

- New York Times driver kampanjejournalistikk mot Trump, som slett ikke er imot media, men som promoterer og bygger opp alternative medier, sa Klassekampens sjefredaktør Bjørgulv Braanen i en paneldebatt i Oslo om Mediemangfoldsutvalgets forslag i forrige uke. Han la humoristisk til: - New York Times «hater» Donald Trump, som igjen «hater» New York Times. Dette gjelder egentlig en strid mellom ulike virkelighetsoppfatninger, hevdet Braanen.

Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon i 2015 og leverte sin utredning i form av en NOU («Norges Offentlige Utredninger») til Kulturdepartementet 7. mars 2017. Utvalget har utredet hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statens økonomiske virkemidler, både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet, best kan benyttes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Arbeidet ble ledet av Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord. I paneldebatten i Oslo deltok også fra utvalget Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening. De møtte til debatt Bjørgulv Braanen, sjefredaktør i Klassekampen, og John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet. Medieprofessor Sigurd Høst analyserte også  utredningen. Debatten ble ledet av Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land, og ble holdt i Kulturhuset som var fylt til randen av mediafolk.

Utvalgets leder Knut Olav Åmås fortalte at Mediemangfoldsutvalget vil legge om pressestøtten, innføre nye tilskuddsordninger og gjøre eierskapet til NRK om til en stiftelse. Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år. Utvalget foreslår at norske medier i en omstillingsperiode på fire år skal fritas for arbeidsgiveravgift. Fritaket skal i hovedsak gjelde nyhetsmedier. I tillegg foreslår utvalget at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. I neste runde er det politikerne som skal vurdere utvalgets forslag, før de vedtar endelige tiltak for å bevare mediemangfoldet i Norge. Men ifølge kulturministeren vil det ikke skje før sommeren 2017. 

Men Knut Olav Åmås oppfordret under paneldebatten politikerne til å handle kjapt: – Vi ber norske politikere om å endre mediepolitikken og om å oppgradere ambisjonene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn i dag, sier Åmås.

Bakteppet for Mediemangfoldsutvalgets arbeid er en undersøkelse Reuters Institute publiserte i fjor, der norske medier scorer litt under middels på troverdighet. 46 prosent av de norske respondentene oppgir at de «stort sett» stoler på nyheter. I USA svarer bare én av tre det samme.

Men når nordmenn og amerikanere blir spurt om sin tiltro til dem som formidler nyhetene, journalistene, er tallene omtrent like dårlige: I Norge svarer 32 prosent at de stoler på journalister, mens tallet for USA er 27 prosent.

Et forsterkende bakteppe er at USAs President Donald Trump uttalte nylig: «Journalister er blant de mest uærlige mennesker på kloden».

- Donald Trump, høyrepopulistene og kanskje de kristenkonservative i USA er steike uenige med de etablerte mediene, men de er slett ikke imot media. De viser tvert imot vilje til å promotere og bygge opp alternative medier som Breitbart. De vil svekke legitimiteten til New York Times, CNN og andre aktører, påpekte Bjørgulv Braanen.

- Mitt svar for Norge er å ha mest mulig mangfold i mediene. Vi trenger ulike aktører, og jeg mener at Mediemangfoldsutvalget foreslår mye riktig for Norge.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone