«Gud spiller ikke med terninger»

«Gud spiller ikke med terninger»

Redaksjonen Norge Idag
17. Februar 2017

 

«Gud spiller ikke med terninger»Formann i Skaper: Jogeir Lianes

– Gud spiller ikke med terninger, sa Albert Einstein. Han regnes som en av historiens største vitenskapsmenn. Og det er nettopp dette den nystiftede foreningen Skaper vil bevise.

 

Foreningen Skaper ble stiftet 30. januar 2016. Den består av et styre av ingeniører, lærere og teologer. De står sammen for å fremme synet om at den treenige Gud skapte verden på seks dager à 24 timer for cirka 6.000 år siden. Foreningen henter sin argumentasjon fra Bibelen, i tillegg til dokumentasjon fra fagpersoner innen relevante naturvitenskapelige felt. Styreleder er Jogeir Lianes, som til daglig jobber som systemingeniør.

Gode beviser

– Mange geologer og forskere står for evolusjonslæren. Hvilken dokumentasjon bruker dere mot den?

– Mangel på fossilbevis for at en art skal kunne bli til en annen art, er det sterkeste beviset mot evolusjons-læren. Også kalt Makroevolusjon, sier Jogeir Lianes.

– Vi kan også nevne karbon 14-metoden, som er et godt bevis for skapelsen. Det er funnet karbon 14 i gjenstander og fossiler som påstås være så gamle at det ikke skulle finnes spor av det lenger, og der vi kan utelukke forurensning av prøven, fortsetter Lianes.

Han understreker kraftig at man må tro på hele Bibelen, og ikke bare på utvalgte skrifter.
 

«Gud spiller ikke med terninger»illustrasjon

Han mener også at genetikken beviser at evolusjonslæren tar feil. Denne viser at skadelige mutasjoner i DNA akkumuleres over tid i en populasjon. Det er grunnen til at man blant annet kan få syke barn dersom mennesker i nære relasjoner blir foreldre.

Mosebøkene viser at mennesker giftet seg med sin søster, men at Gud innfører lover mot dette etterhvert. Vitenskapen bekrefter at Gud ga en lov som var til menneskets beste. Jødene fulgte dette, og de er klart blant de mest intelligente folkeslag i verden. Det ser vi på alle Nobelpris utdelingene til jøder. Folkeslag som har mer klanstruktur og gifter seg innbyrdes, preges dessverre av dette, ifølge Lianes.

 

Ikke nok med oppstandelsen

– Når kristne bare tror på Jesu oppstandelse, og ikke tror på grunnlaget for hvorfor han kom, er det ikke rart at vi får slike vedtak innen Den norske kirke som vi fikk i Trondheim. Jeg tenker på det nye vielsesritualet, sier styrelederen.

Han understreker videre at hvis det ikke var et konkret syndefall av reelle personer, da blir det meningsløst at Jesus skulle dø for synden. Det nye testamentet kaller jo Adam for den første Adam og Jesus for den andre Adam. En tro på Bibelens begynnelse er avgjørende for å holde Bibelens ord om homoseksualitet for sannhet også, tenker han.

Jesus og profetene

– Jesus sier selv i Johannes 5,46-47: «For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd på meg. Han skrev jo om meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro på meg». Jesus er radikal. Skapelsesberetningen står som kjent i første Mosebok, sier Lianes.

Lianes kan fortelle at foreningen Skaper startet opp med en håndfull kristne som var overbevist om at evolusjonslæren tok feil. Det ble tillyst et stiftelsesmøte hvor over hundre personer kom. Herfra ble det dannet et styre – slik det er i dag.

Oppgjør med darwinismen

Foreningen, som har en egen nett-side, tar som fortalt et skarpt oppgjør med evolusjonslæren. Denne sier som kjent at lidelse – «Den best tilpassedes rett til å overleve» (The survival of the fittest) – gjennom milliarder av år har utviklet menneskeheten til å bli slik vi kjenner den i dag. Den sterke overlever. Den svake bukker under.

– Gud forklarer hviledagsbudet for Moses ansikt til ansikt i 2. Mosebok 20 og sier akkurat hvor lang tid han brukte for å skape. Jesus sier mennesket har eksistert på jorden siden dens grunnvoll ble lagt. Det er ikke rom for milliarder av år, hevder styreformannen.

Hvor skal vi?

Foreningen Skaper ønsker å gi svar på spørsmål mange mennesker stiller seg: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi? Svarene vil de gi med utgangspunkt i arkeologi, geologi, astronomi og biologi. Temaer som tas opp på nettsiden Skaper.no, er blant annet: «Sier Bibelen noe om dinosaurene?», «Kan Bibelen og evolusjonsteorien forenes» og «Skal urhistorien leses billedlig?»

– Hva er deres videre planer?

– Skaper ønsker å sende foredragsholdere og talerkrefter rundt i det ganske land for å undervise om Bibelens troverdighet og om hvordan vitenskapen bekrefter Bibelens historie. Vi ønsker også å sette inn store ressurser på å utvikle materiell for kristne skoler, forteller Lianes.

– Vi opplever å ha fått et sterkt kall til dette arbeidet og har på sikt veldig «hårete» målsetninger. Foreløpig er det bare menneskelige faktorer, slik som økonomi og tid, som setter begrensningene, men begge deler kan Herren og støttespillere gjøre noe med. Vi er i fyr og flamme.

Powered by Cornerstone