Europeisk Koalisjon for Israel: - Kritikkverdig FN-resolusjon skaper hindringer for fredsprosessen

Europeisk Koalisjon for Israel: - Kritikkverdig FN-resolusjon skaper hindringer for fredsprosessen

Europeisk Koalisjon for Israel (ECI), Oversettelse: Kristen Koalisjon Norge (KKN)
26. Desember 2016

(ECI, Brussel) – Bare én uke etter at en ECI-delegasjon hadde kommet tilbake fra de Forente Nasjoner i New York og FN-general Ban Ki-moon hadde anerkjent at FN er forutinntatt mot Israel, vedtok Sikkerhetsrådet i FN en resolusjon som anmodet Israel om å stanse alle nybygger-aktiviteter i de omstridte territorier i Judea, Samaria og Øst-Jerusalem.

Europeisk Koalisjon for Israel: - Kritikkverdig FN-resolusjon skaper hindringer for fredsprosessenFNs SikkerhetsrådEuropeisk Koalisjon for Israel: - Kritikkverdig FN-resolusjon skaper hindringer for fredsprosessenTomas Sandell (foto: Bjarte Ystebø, Norge Idag)Ifølge Harvard-professor Alan Dershowitz stiller resolusjonen endog spørsmålstegn ved lovligheten av jødisk bønn ved Klagemuren.

Resolusjonen ble presentert bare timer før jule- og hanukka-festlighetene skulle begynne i Jerusalem, etter at en lignende resolusjon fra Egypt ble skrinlagt dagen før.
 
Etter måneder med spekulasjoner om at utgående President Barack Obama kanskje ville straffe Israel før han forlater Det Hvite Hus, viste ryktene seg å være sanne på fredag da USA avsto fra å bruke vetoretten mot resolusjonen. Dermed ble resolusjonen vedtatt med 14 stemmer mot 0. Resolusjonen ble introdusert til FNs Sikkerhetsråd av New Zealand, Venezuela, Malaysia og Senegal.

I en uttalelse den 24. desember - Julaften - kalte ECIs Grunnlegger og Direktør, Tomas Sandell, resolusjonen en diplomatisk krigshandling som heller mer bensin på den internasjonale hat- og volds-kampanjen mot Israel.

"Gjennom sine handlinger kan President Obama ha gitt to-stats-løsningen et banesår ved å fremmedgjøre de to partene ytterligere fra hverandre. I en tid da nesten en halv million sivile kan ha mistet livet i borgerkrigen i Syria under Ban Ki-moon og President Obamas vakt, velger FNs Sikkerhetsråd å straffe det eneste stabile demokratiet i regionen", sa han.

Resolusjonen ble vedtatt på selve dagen da jøder over hele verden forberedte hanukka-feiringen og milliarder av kristne var i ferd med å lese bibelverset som beskriver hvordan en ung jødisk mor ved navn Miriam (Maria) fødte Jesus. Skriftstedet beskriver tydelig hvordan Jesus ble født i Betlehem, Davids by, mens kristne nasjoner i FNs Sikkerhetsråd kalte byen for “okkupert palestinsk territorium.”

"Dette er et knivstikk i ryggen på Israel som avdekker de sanne hensikter til den utgående amerikanske presidenten når han ikke lenger holdes i tømme av moderate krefter i sitt parti".

"Imidertid kunne ikke det universelle budskapet fra våre to høytider vært klarere. Lyset vil seire over mørket. Det har vært mange Obamaer gjennom historien, men Israel vil fortsatt leve", sa Sandell. 

Powered by Cornerstone