Vi er forbedere

14. Desember 2016

Kristen Koalisjon Norge (KKN) er fundert på bønnens makt. Vi tror at Gud kaller oss til bønn, og bønnen virker!

"Vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull" (Martin Luther).

"Det vil mer og mer gå opp for deg at bønnen er det viktigste du utfører" (Ole Hallesby).

Vi arbeider tett med bønnenettverk i Norge, og vi slutter oss til en rekke internasjonale bønneinitiativ.

Hvert år arrangerer vi en nasjonal bønnefrokost i Oslo der samfunnets ledere og kristenheten kommer sammen i bønn.

Powered by Cornerstone