En verdibasert folkebevegelse

14. Desember 2016

Kristen Koalisjon Norge (KKN) er en folkebevegelse som ble grunnlagt i 1993 i Oslo. Vi er basert på judeo-kristne fundamenter. Vi søker å mobilisere verdibevisste kristne, samt mennesker med lignende verdier, til engasjement for å bygge Norge og andre nasjoner på kristen tro og etikk. Vi gjør dette gjennom opinionsdannelse, tilrettelegging av aktivisme i de politiske prosesser og overfor samfunnets institusjoner, oppfølging av våre juridiske rettigheter, og ved å kalle til bønnens arbeid. Gjennom «Christian Coalition World», som er KKNs internasjonale uttrykk, søker vi å betjene nasjoner i Europa og verden.

Powered by Cornerstone