Sentralstyret

«Alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (HN Hauge, 1800)

Sentralstyret har den utøvende myndighet i Kristen Koalisjon Norge, som juridisk hører under Foreningen Restoration Oslo. Styreleder er Jan-Aage Torp, og i sentralstyret sitter Finn Jarle Sæle. 

KKN opplever seg kallet til å arbeide i Hans Nielsen Hauges ånd: «Jeg og alle som deltar bør forplikte oss på å være trofaste, arbeide flittig, leve spartansk, heller gi andre enn å være late og nyte selv» (Hans Nielsen Hauge, «Christendommens Lærdoms Grunde», første og annet hefte, 1800).

Toppbilde: Jan-Aage Torp og Finn Jarle Sæle sammen i Oslo i 2017.

Finn Jarle Sæle og Jan-Aage Torp i en av sine mange opptredener sammen på norsk tv (1996).
Powered by Cornerstone