KKN taler/Vitenskapen er ikke kristentroens fiende

Vitenskapen er ikke kristentroens fiende

Jan-Aage Torp
30. Mars 2020
Vitenskapen er ikke kristentroens fiendeDr. Hans Petter Graver og Jan-Aage Torp Vitenskapen er ikke kristentroens fiende

Det er blitt en merkelig splittelse i den norske samfunnsdebatten mellom vitenskap og den levende kristentro.

Nå må vi ta solide grep for å reversere denne høyst unødvendige splittelse, som egentlig er drevet frem av antikristelige grupperinger som bruker «vitenskap» for å fremme andre agendaer enn vitenskapelighet i seg selv. Jeg tenker her ikke minst på de aggressive varianter av sekulærhumanisme, som i vår tid kan kalles sekulærfundamentalisme. Dessverre har gode ateister blitt tiet ihjel av denne ubehagelige og ofte hetsende gruppe aktivister, og gode kristne har valgt å tone ned sin sunne tro.

Vi må begynne å snakke sant med hverandre uten å rope, true og karikere. Da vil Kirken verdsette at vitenskapen er ikke kristentroens fiende, og vitenskapelige institusjoner vil verdsette at troen beriker vitenskapen.

Den respektfulle samtale

I min nye TV-programserie på TV Visjon Norge, «Hovedstaden med Pastor Torp», har jeg satt meg som mål å fremme den respektfulle samtale i det norske samfunn. TV-gründeren Jan Hanvold og hans stab har gitt meg muligheter som jeg aldri tidligere har hatt.

I premieren på mandag 23. mars hadde jeg en nydelig samtale med Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen som uttalte seg forbilledlig om mediaetikken. 

Idag er min gjest en fremtredende vitenskapsmann, Dr. Hans Petter Graver, som både er professor i juss ved Det juridiske fakultet og preses for Det Norske Videnskaps-Akademi Jeg håper og tror at vi skal fortsette den gode samtale med hans miljø i kommende måneder og år. Følg med!

Vitenskapen er ikke kristentroens fiende

Morelands utfordring

I 2018 utkom en bok som jeg leste begjærlig, forfattet av den amerikanske filosofen J.P. Moreland, Scientism and Secularism: Learning to Respond to a Dangerous Ideology (Crossway), der han minner leseren om at den kristne tro er basert på kunnskap, som understøttes av fornuft og bevis. Troen er ikke bare følelser eller meninger. Den kristne tro er en kunnskapstradisjon som en gang utformet en samlende visjon som fremmet Vestens sivilisasjon, utdannelse, og vitenskap. Tapet av en samlende visjon i vårt moderne utdannelsessystem har ført til fragmentering. Dette innbefatter oppsplittingen mellom fakta (objektiv) og verdier (subjektiv).

Han påpeker et kjempeproblem som er det filosofiske begrepet scientisme, som ifølge Norsk Ordbok fra Ordnett betyr «overbetoning av det vitenskapelige»

Moreland oppmuntrer foreldre, pastorer og andre kristne ledere til å tenke mer kristent om verden generelt og om vitenskapen spesielt. 

Utfordringen fra Moreland tar Kristen Koalisjon Norge (KKN) med takknemlighet imot, og utvilsomt vil mine TV-programmer «Hovedstaden med Pastor Torp» følge opp.

Powered by Cornerstone