KKN taler/Gledelig abortkamp i Unge Høyre

Gledelig abortkamp i Unge Høyre

Jan-Aage Torp
19. Juni 2018
Gledelig abortkamp i Unge HøyreFaksimile fra Aftenposten igår

(9. juni 2018) To tillitsmenn i Unge Høyre forbereder seg til kamp under Unge Høyres landsmøte 22.-24.juni om «fosterreduksjon, eller «tvillingabort»

Andreas Aschim Næsheim (18), arbeidsutvalgsmedlem i Akershus Unge Høyre, og Knut Jørgen Kirkeberg (20), 2. nestleder i Trøndelag Unge Høyre, skriver glimrende  i Aftenposten igår: 

«Unge Høyres prinsipprogram skal diskuteres og vedtas. En sentral bit når vi nå skal bestemme oss for grunnpilarene i vår politikk, er synet på liv og abort. 

Prinsipprogramkomiteen har dessverre valgt ikke å diskutere fosterreduksjon. Et så viktig tema fortjener oppmerksomhet, og vi lover landsmøtet, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie en real kamp for menneskeverdet.»

KKN hilser velkommen denne etiske bevissthet om livsrett og menneskeverd hos to tillitsmenn i statsministerens ungdomspartii. Vi tar dem ikke til inntekt for vårt eget meget restriktive syn, men merker oss at deres tanker er preget av samme respekt og verdighet som vi står for.

Hittil har bare Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stått entydig opp imot fosterreduksjon. Det har stor betydning at unge representanter fra Høyre, som tradisjonelt har vært langt mer verdikonservativt enn den løsslupne etiske liberalisme som partiet dessverre har åpnet seg for, for øvrig i takt med den ideologi-løse regjeringspartneren, Fremskrittspartiet, som er i fri flyt om dagen.

Da abortloven ble vedtatt 30.mai 1978, var ikke fosterreduksjon en medisinsk mulighet. Stortinget har derfor aldri tatt stilling til spørsmålet om fosterreduksjon, bortsett fra at Stortinget avviste i 2017 et representantforslag fra Olaug V. Bollestad (KrF) og Kjersti Toppe (Sp) om å forby dette. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurderte det slik at abortloven åpner for abort på et av fostrene ved flerlinggraviditet. Helse- og omsorgsdepartementet ba sykehusene om å rette seg etter denne vurderingen.

Det er bemerkelsesverdig at Stortingets nye president, Tone Wilhelsen Trøen, som bekler det nest høyeste embede i Kongeriket Norge, er den som ledet avvisningen av Bollestad og Toppes forslag i 2017. Hun sa da ifølget bladet Sykepleien:

- Det er gjennomført 55 fosterreduksjoner de siste 16 årene.

- Så vidt vi kjenner til har det ikke blitt gjort fosterreduksjoner før 12. svangerskapsuke av friske fostre, sa hun fra Stortingets talerstol.

Hun sa videre at flertallet er fornøyd med at disse inngrepene skal samles ved ett sykehus - St.Olavs hospital i Trondheim.

- Det sikrer mulighet for forskning og ensrettet informasjon til de kvinnene som står oppe i vanskelige valg, sa hun.

Gledelig abortkamp i Unge HøyrePrivatfoto av forfatterne, publisert i Aftenposten igår

Men Unge Høyres Næsheim og Kirkeberg skriver derimot:

«Ved å stikke en tynn nål med kaliumklorid inn i et fosters hjerte, åpner vi for sortering av mennesker.

I dag gir ikke abortloven noen innvendinger mot at en kvinne kan abortere bort et foster, skulle hun være gravid med flere. Noen vil hevde at dette vil være sidestilt med det allmenne abortspørsmålet, men det er det ikke.

Har en kvinne ett foster og velger å fjerne det, forlater hun svangerskapet. Om kvinnen derimot har flere fostre og velger å abortere bort ett, forlater hun ikke svangerskapet, men føder potensielt et barn.

Dette er et barn som på et tidspunkt må bli fortalt at det hadde en tvilling og at det var helt tilfeldig at det var han eller hun som fikk leve.

Praksis i dag tilsier nemlig at det er det fosteret som ligger enklest til, som kan aborteres. Spørsmålet blir hvor lenge en slik tilfeldighet vil avgjøre hvilket foster som aborteres bort. 

Teknologien går stadig fremover, og en regner med at vi etter hvert kan se fosterets legning, evner og sjanse for å få ulike sykdommer mye tidligere enn før.

En mulig konsekvens av dette, sammen med en allerede mangelfull abortlov som ikke tar opp fosterreduksjon, er at foreldre kan abortere bort en tvilling utelukkende på grunn av dens kjønn og evner.

Er ikke det sortering, så vet ikke vi.«

KKN vil arbeide for et absolutt forbud mot fosterreduksjon i Norge!

Powered by Cornerstone