KKN taler/Tid for å skrote «kirkeskatten», Frp!

Tid for å skrote «kirkeskatten», Frp!

Ordningen holder kunstig liv i livssyn og trossamfunn som ikke er liv laga!
Jan-Aage Torp
11. Mars 2020
Tid for å skrote «kirkeskatten», Frp!Oslo domkirke (foto: Jan-Aage Torp)

«Kirkeskatten», der tros- og livssynssamfunn mottar et årlig tilskudd på en tusenlapp pr medlem, som i teorien er «tilbakebetaling» av hva hver skattebetaler trekkes i skatt for pengene som overføres fra det offentlige til driften av Den norske Kirke, er mer og mer blitt et redskap for skrivebords-organisasjoner som ikke er liv laga.

Gråtkvalt i Norges Kristne Råd

I 2016 uttalte jeg meg under et høringsmøte i regi av Norges Kristne Råd om offentlig kontroll og finansiering av tros-.og livssynssamfunn. Jeg tok til orde for at hele ordningen med «kirkeskatten» bør skrotes.

Det var tragisk å høre de nervøse reaksjonene: Human-Etisk Forbund (HEF) protesterte iherdig. Muslimske trossamfunn sa at dette ville frata dem eksistensgrunnlaget. Metodistpastoren i Drammen sa gråtkvalt: «Da må vi legge ned!»

Kristen Koalisjon Norge (KKN) mener at de offentlige støtteordninger for tros- og livssynssanmfunn bør fjernes.

Forhandlinger

Nylig ble det forhandlet frem en avtale der tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk gjennomslag for å gi tilskudd til alle tros- og livssynssamfunn som har mer enn 50 medlemmer. Ifølge Aftenposten spilte Høyre en hovedrolle i arbeidet med å få til en enighet mellom KrF og Frp i denne saken.

Som motytelse for å støtte finansieringsmodellen har Frp fått regjeringen til å forplikte seg til å utarbeide lovforslag som vil berøre muslimske trossamfunn: Trossamfunn som mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet kan nektes tilskudd. Andre elementer i den nye loven om trossamfunn som Høyre, KrF, Venstre og Frp nå har inngått forlik om, er bl.a.: Tros- og livssynssamfunnene pålegges en årlig rapportering på likestilling; Den nye loven innebærer et endelig skille mellom stat og kirke; Den nye loven gir tros- og livssynssamfunnene rett til å styre seg selv og velge sine ledere; Loven skal erstatte tre lover; lov om Den norske kirke, lov om trossamfunn og lov om tilskudd til livssynssamfunn; Staten overtar ansvaret for hele tilskuddsordningen. I dag får trossamfunnene tilskudd fra både stat og kommune; Regjeringen viderefører dagens finansieringssystem der trossamfunnene får samme støtte som Den norske kirke; Tilskuddet til Den norske kirke deles på antall medlemmer av kirken. Dette dannes basis for tilskuddet andre trossamfunn får pr. medlem; Regjeringen pålegger trossamfunn opplysningsplikt om bidrag fra utlandet over en viss størrelse; Barn skal ikke lenger automatisk tilhøre foreldrenes trossamfunn og bli telt med i medlemsgrunnlaget for tilskudd. I dag mottar trossamfunn støtte for både medlemmer og deres barn (såkalt «tilhørige»); og Loven anerkjenner troens betydning i menneskers liv, og slår fast at Norge er et livssynsåpent samfunn hvor trosfrihet og fri religionsutøvelse er en grunnleggende menneskerettighet.

Vel og bra?

Det ovennevnte kunne vært vel og bra.

Men har ikke Fremskrittspartiet gått for raskt frem her? Bør ikke dette være en gyllen anledning til å slutte å holde kunstig liv i en hel del «tros- og livssynssamfunn» - skrivebords-organisasjoner - som neppe er liv laga?

Tro og livssyn hører hjemme i det offentlige rom, men må alltid baseres på hvert individs personlige valg og aktive engasjement. 

Den norske Kirke

Mye tyder på at Den norske Kirke holdes kustig i live over skatteseddelen hvert år. 

Mye av bygningsmassen har samfunnsmessig verdi som bærere av kultur og historie. Selvsagt har vi et felles ansvar for å vedlikeholde Nidarosdomen, Oslo domkirke, stavkirkene o.l.

Men biskopene, prestene, kirkelig ansatte, gudstjenester og konfirmantarbeid bør betales av medlemmene selv. Akkurat som frikirkene, kan Den norske Kirke bli styrket gjennom dette. Og folk som bare vil bruke Den norske Kirke for sine sær-agendaer (f.eks. homopolitisk og sosialistisk ideologi), vil raskt bli røyket ut - og vil oftest forsvinne.

Kanskje medlemmene i Den norske Kirke vil lære av livskraftige menigheter der medlemmene med glede betaler en frivillig prosentandel av sin lønn («tienden») direkte til Kirken, og ikke over skatteseddelen. Kanskje det blir en finansieringskrise i en overgangsperiode, men dette kan skjerpe medlemmene og gjøre Kirken sterkere.

Muslimer

Rundt omkring i verden er muslimske trossamfunn godt finansiert av sine egne.

Det samme bør forventes i Norge. Her er det mange hardt arbeidende muslimer som har gode norske lønninger. Deres gaver bør kunne sikre muslimsk virksomhet.

Kristne frikirker

Mange norske frikirker har opplevd tilbakegang. Nye generasjoner har ikke hatt den samme overgivelsen som de foregående generasjoner.

Nye frikirker er blitt altfor avhengige av rause offentlige støtteordninger gjennom «kirkeskatten», bibelskoler m.m.

La oss stikke fingeren i jorda: Er de ikke lenger liv laga?

Kanskje det vil inspirere frikirkene til ny dåd og frimodighet dersom de ikke lenger kan ha offentlige penger som krykker?

Jeg merker meg at flere av de pastorer som raste imot TV Visjon Norge, Jan Hanvold og Dionny Baez for et par uker siden, tror ikke på tienden. De foretrekker å la sine menigheter finansieres av «kirkeskatten» og kreativ utleie av sine lokaliteter. Kanskje de bør få en mulighet til å granske hva Bibelen faktisk sier om økonomisk givertjeneste for livskraftige menigheter?

Human-Etisk Forbund

Det morsomme begrepet «livssynsamfunn» ble integrert i kirkepolitikken i Norge da Stortinget vedtok i 1969 loven om trossamfunn. Kompromisset der Human-Etisk Forbund (HEF) skulle få samme tilskudd og rettigheter som trossamfunn, sikret flertall for den nye loven.

Men selvsagt hører ikke HEF med blant trossamfunnene. Det er en interesseorganisasjon som kjemper for å avskaffe kristendommen i Norge.

Et latterlig høyt antall ansatte i HEF sørger for at de flommer statsstøttede medier med utspill og offentlige organer med uttalelser.

Men ta vekk «kirkeskatten» fra HEF - og Vipps: HEF er trolig ute :-)

KKN mener:

Kristen Koalisjon Norge (KKN) mener at de offentlige støtteordninger for tros- og livssynssanmfunn bør fjernes.

Frp har posisjonert seg godt på Stortinget som et konstruktivt opposisjonsparti, og bør posisjonere seg for fremtidige stortingsvalg ved å avskaffe ordninger som holder kunstig liv i livssyn og trossamfunn som ikke er liv laga!

Powered by Cornerstone