KKN taler/Silje Garmo og Norges «Gutteklubben Grei»: Barnevernet, domstolene, politi og politikere

Silje Garmo og Norges «Gutteklubben Grei»: Barnevernet, domstolene, politi og politikere

Jan-Aage Torp
10. Mai 2018
Silje Garmo og Norges «Gutteklubben Grei»: Barnevernet, domstolene, politi og politikere

Saken om Silje Garmo er en skakende historie om grove forsømmelser, dokumentforfalskning, rettslige overgrep og karakterhenrettelser, og barnevernets servilitet overfor «Gutteklubben Grei». Alt har skjedd mens en blåblå-regjering har statsministeren, utenriksministeren, justisministeren, og barne- og likestillingsministeren. Oppgjøret etter at denne saken finner sine løsninger blir ikke hyggelig for de som har deltatt eller «lukket sine øyne».

Vårt engasjement for Silje skyldes ikke hennes tro, men menneskerettigheter og familievern.

Aina & jeg glemmer ikke søndag 30. april 2017 da Silje Garmo kom på gudstjenesten i Oslokirken med sin tre måneders baby, Eira. Det var Natalie de Linde som tok med seg Silje & Eira den dagen. Natalie har selv alvorlige oppgjør med barnevernet for å redde sine fem barn, så vi ante at Siljes besøk denne søndagen skyldtes tøffe forhold.

Det skjønne mor-datter-paret deltok engasjert i gudstjenesten, men vi merket at mamma Silje bar på en viss engstelse.

Den gangen visste vi bare litt. Nå vet vi mye, og dokumentasjonen ryster oss.

Bakteppe Spania

Silje fødte en datter sommeren 2005. Et år etterpå skilte Silje og barnefaren lag, og Silje hadde ene-ansvaret for jenta. Av og til var datteren på besøk hos faren.

Datterens far hører hjemme blant «Samfundets støtter» i Oslo, og har koblinger til finans, domstolene og desslike.

Silje kommer også fra en betydningsfull familie. Hennes pappa satt i sin tid på Stortinget, og har tjenestegjort i mange land, inklusive Indonesia der Silje ble født i 1980. Silje nyter godt av å ha observert livets viderverdigheter under sine reiser og bo-tid i mer enn 100 nasjoner.

På våren 2015 kom det tydelige meldinger fra datteren om besøkene hos faren.

Da ble barnevernet engasjert. Straks gjorde de vedtak om å ta omsorgen fra mamma Silje.

For å unnslippe dette flyktet mamma & datter til Spania der en nær slektning bor.

Omsorgsovertagelsen ble ordnet i Oslo uten rettslig hjemmel og uten samtaler med Silje & datteren. Her ble det rettet kraftige beskyldninger mot Silje med forvrengninger og misbruk av hennes legejournal, og hun fikk ikke vite hva som hadde skjedd før lenge etterpå. Påstandene mot Silje går blant annet ut på at hun har mangelfulle evner. Ganske ufattelig at Silje Garmo med statsvitenskaps-utdannelse og åpenbare evner til å fungere som mamma, medmenneske og media-talskvinne i Europa skal få slike karakterdrepende merkelapper på seg.

I løpet av noen dager skrev Oslo Tingrett under på en arrestordre på Silje i Spania.

Dommerfullmektig i Oslo Tingrett, Jørgen Vangsnes, skrev under på arrestordren. Vangsnes er idag advokat hos regjeringsadvokaten.

Silje & datteren ble anholdt ved Interpol av spansk politi, og mens Silje ble satt i arresten under kummerlige forhold, kom barnevernet og tok datteren med til Norge - til faren....

Silje ble fratatt sitt norske pass, uten hjemmel i noen rettsavgjørelse, og fikk det igjen etter en kamp med den norske ambassade i Spania.

Bakteppe Norge

Omsider fikk Silje komme hjem til Norge. Barnevernet gjorde det umulig for datteren å bo hos sin mamma.... 

Nå var Silje blitt gravid, og datteren gledet seg usigelig til å bli storesøster til sin halvsøster.

Før Eira ble født, bestemte barnevernet seg for å overta omsorgen for babyen ved fødselen, uten lovlig hjemmel. Men da de kom for å ta baby Eira bare noen timer etter fødselen, nektet sykehuspersonalet å etterkomme deres krav.

Da fikk Silje tilbud av barnevernet om å bo på en av deres institusjoner for å bli observert, og hun bøyde av for presset. Men psykolog-spesialist Einar C. Salvesen frarådet henne i å bli der.

Under ukene da Silje & Eira bodde hos barnevernet, ble hun hindret fra å stille opp i rettsmøter om hennes eldste datter.

Jeg har selv sett hittil upublisert videomateriale som viser hvordan barnevernet har gått frem overfor Silje.

En dag på sommeren 2017 flykter mamma Silje & baby Eira med én bærepose i hånd fra Norge. Destinasjon: Polen.

Da Silje & Eira flyktet, var dette med full støtte fra tidligere politisjef Finn Abrahamsen, som siden 2016 hadde gjort et betydelig privat etterforskningsarbeid i Silje-saken, og fra psykolog-spesialistene Einar Salvesen og Joar Tranøy som hadde satt seg inn i hennes sak og konkluderte med at hun er en kompetent og god mamma.

Bakteppe Polen

President Jerzy Kwasniewski og advokatene i Polens fremste juridiske institutt for menneskerettigheter, menneskeverd og familievern, Ordo Iuris, tok imot mamma & baby på sitt kontor i Warsawa og satte igang en nitidig granskning av de omfattende og kompliserte sakene fra før 2015 av. Dokumentasjonen som ble fremlagt av mangeårig politisjef i Oslo, Finn Abrahamsen, og andre, gjorde jobben enklere. Jerzy Kwasniewski dro selv til Norge for å gjennomføre egenhendige undersøkelser, og Siljes historie ble bekreftet, punkt for punkt.

Det var god grunn til at Ordo Iuris støttet Silje. Det var også sterke grunner til at Polens utlendingsembede i februar 2018 erklærte at Silje & Eira har behov for asyl i Polen utfra både et menneskerettighets- og familieverns-perspektiv.

Nå venter vi på at Polens utenriksminister Dr. Jacek Czaputowicz skal stadfeste Utlendingsembedets beslutning med sin utenrikspolitiske vurdering, hvilket trolig avgjøres i løpet av mai måned.

Mens Silje venter, har norsk politi begjært arrest i hennes pass, uten at det foreligger noen rettsavgjørelse. Heldigvis er polsk politi mer rettskaffen enn de norske passmyndighetene, så begjæringen er avvist av Polen. Mens dette pågår, sier Fremskrittspartiets justisminister at nordmenn som er ISIL-krigere ikke kan bli fratatt sine pass uten at det finnes en rettsavgjørelse. Dét gjelder norske statsborgere som deltar i drap i utlandet. Mens den norske statsborger Silje Garmo ble fratatt passet mens hun kjemper for sine barn! Våre henvendelser til Fremskrittspartiets statsråder og stortingsrepresentanter har dessverre ikke ført frem.

Norske politikere

Politikerforakten i Norge er til å ta og føle på. Altfor mange politikere velger taushet når de bør tale. Avtalene som gjøres på kammerset for å få saker til å «forsvinne», er skremmende. Dette gjelder ikke minst i saker som gjelder barnevernet.

Siden Silje Garmo-saken ble en sak for alvor i mai 2015, har de blåblå hatt regjeringsmakten kontinuerlig. Statsminister Erna Solberg kjenner Silje-saken. Utenriksministrene Børge Brende og Ine Marie Eriksen Søreide likeså. Justisministrene Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug og Tor-Mikkel Wara har heller ikke grepet inn. Og  ikke barne- og likestillingsministrene Solveig Horne og Linda Hofstad Helleland.

De blåblå politikerne unnskylder seg med at det ville ikke vært noe bedre med en rødgrønn-koalisjon. Og heller ikke med en sentrumsregjering....

På Stortinget har flere av representantene dokumentasjonen, men deres respons eller taushet inngir ikke tillit.

Oppgjøret etter at denne saken finner sine løsninger blir ikke hyggelig for de som har deltatt eller «lukket sine øyne».

Det blir seier!

Men vi tror på full seier for Silje Garmo og begge hennes døtre.

KKNs oppdrag som en del av den verdikonservative bevegelse er ikke å logre med halen for å vinne popularitet. Som en kristen bevegelse har vi eksistensberettigelse fordi vi kjemper for de svakeste: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ (Matteus 25:40).

Silje Garmo er en ressurssterk kvinne. Men stilt overfor «Gutteklubben Grei» i Norge, blir enhver «svak».

Når vi kjemper for de svake, må vi samtidig være villig til å utfordre den korrumperte makten. Det kan være ubehagelig mens det står på, men likefullt nødvendig. Vi tar imot Jesu eget oppdrag (Lukas 4:18-19):

«Herrens Ånd er over meg for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»​​​​​​

Powered by Cornerstone