KKN taler/Pastor Gjermes utakknemlighet og samrøre - selgerkreditten på 14 millioner og 900 dagers fri bruk

Pastor Gjermes utakknemlighet og samrøre - selgerkreditten på 14 millioner og 900 dagers fri bruk

Jan-Aage Torp
15. September 2019
Pastor Gjermes utakknemlighet og samrøre - selgerkreditten på 14 millioner og 900 dagers fri brukSarah Mwambu og Jan-Aage Torp på scenen i et fullstappet Forum i 2008

KKN har alltid gledet seg over raushet og ærbarhet mellom brødre og søstre i Kristus i Norge.

Salme 133 fastsetter normen:

«Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen! Det er som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget, Arons skjegg, ned over linningen på kjortelen. Det er som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid».

Da jeg den 23. august zappet inn på TV Visjon Norges direktesending fra den store nøkkeloverrekkelsen til Salt Bergenskirken av Forum Scene i Bergen, gledet jeg meg fordi jeg visste hvor mye dette betyr for Salt Bergenskirken som for tiden opplever en medgangsbølge med vekst av unge kristne, og som trenger et funksjonelt samlingssted. Men jeg visste også at selgerne, Norge Idag og TV Visjon Norge, har investert store penger og mangfoldige dugnadstimer.

Jan Hanvold lot det tydelig skinne igjennom den kvelden at det var med tungt hjerte han solgte. Det var han som fikk visjonen i 2007 om et senter for vekkelse i Bergen, og han tok en meget stor økonomisk risiko, som den gründer han er. Dog understreket han at det var «en god avtale» for alle parter.

Selv leide jeg Forum i Bergen den 2. juni 2008 til et møte med den ugandiske nasjonalprofeten Sarah Mwambu. Vi fylte Bergens storstue til randen med 800 mennesker som søkte Herren - i pakt med Jan Hanvolds visjon.

Avtalen

KKN vet at hovedelementene i avtalen var at Bergens store sønn, Dan Odfjell, gikk inn som storaksjonær, avisen Norge Idag og TV Visjon Norge ga Salt Bergenskirken en «selgerkreditt» på 14 millioner kroner, og Visjon Norge og Norge Idag har fri bruk av Forum 60 dager i året i de neste 15 årene.

Banken

Men noen dager etterpå stilte plutselig Salt Bergenskirkens bankforbindelse, Fana Sparebank, en ny betingelse, nemlig at avtalen om bruk av Forum i 60 dager i 15 år skulle fjernes. Det forundrer oss at dette «plutselig» ble brakt på bane. Visste ikke Salt Bergenskirkens pastor dette på forhånd?

For å hjelpe Salt Bergenskirken ut av deres uføre, og for å vise ytterligere raushet og samarbeidsvilje, valgte selgerne Norge Idag og Visjon Norge å avstå fra avtalen om 900 dagers fri bruk i 15 år, slik at Salt ikke måtte stå på gaten.

Selgerkreditten

Men «selgerkreditten» på 14 millioner kroner består inntil videre.

Hva er så en «selgerkreditt»?

Selgerkreditt er forskjellig fra å utvide en kredittlinje ved at selgerkreditt innebærer etablering av et bestemt beløp som vil bli lånt ut, og med vilkår om tilbakebetaling av lånet innen en bestemt tidsperiode. Denne typen finansiering er ikke uvanlig i situasjoner der det er et sterkt samarbeid mellom kunde og leverandør. (Kilde: Not My War)

Stor godvilje

Godviljen fra Norge Idag og Visjon Norge går lengre enn vi noen sinne har bevitnet i norsk kristenhet. De fortjener honnør - ikke utakknemlighet.

Antikristelig utfordring

Når så pastor Øystein Gjerme i Salt Bergenskirken ble utfordret av den antikristelige Oddbjørn Johannessen i en debattartikkel i Dagen den 10. september under sensasjons-overskriften «Ønsker pinsebevegelsen å bli assosiert med et av landets mest skandalepregede religiøse foretak?», ville dette gitt Gjerme en glimrende anledning til å markere takknemlighet, edruelighet, modenhet og sannhet. 

Samtidig vil KKN understreke at vi finner det utilbørlig at avisen Dagen tillater en slik stemplende gapestokk-overskrift i sine spalter uten å ta et oppgjør med den på lederplass. Selvsagt ville ikke Arthur Berg & Co ha tillatt slike nedrigheter.

Men Gjerme....

Men Gjerme, som i januar 2020 også tiltrer som leder av den meget løst sammensatte pinsebevegelsens lederråd, viser en urovekkende utakknemlighet idet han med vitende og vilje villeder i sitt umiddelbare tilsvar til nevnte Johannessen.

Poengene som Gjerme velger å poengtere er at «I Salt Bergenskirken har ikke Visjon Norge fått talerplass, ei heller har vi noen samarbeidsavtale med dem».

Han presterer endog å legge til: «Det som stemmer er at selgerne sin markering av ferdigstillelsen og overleveringen av bygget har bidratt til misforståelser, og det har etterlatt et inntrykk av samrøre. De har hatt egen målgruppe for øye, og har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til oss som kjøpere. Dette beklager vi.»

Til slutt sier Gjerme med ettertrykk: «Fra 1.1.2020 har jeg også et større ansvar, som leder av pinsebevegelsen. Dette ansvaret vil jeg ta på meg med det største alvor.»

Sikrere enn banken

Her må jeg minne om at utakknemligheten har en lønn, og den kommer - sikrere enn Fana Sparebank.

Gjerme legger negativt ansvar på Visjon Norge og Norge Idag for inntrykket av «samrøre» mellom Salt, pinsebevegelsen, Visjon Norge og Norge Idag.

Gjerme skriver:  

«Hvem man assosieres med er ikke enkelt å styre i norsk lavkirkelighet og frikirkelighet. Vi forvalter hverandres omdømme, og må tåle mange skrammer for hva andre sier, mener og gjør. Det vi kan kontrollere er hvem vi setter på talerstolen i vår sammenheng og hvem vi har samarbeidsavtaler med. Det kan jeg per tidspunkt stilles til ansvar på i Salt Bergenskirken.I Salt Bergenskirken har ikke Visjon Norge fått talerplass, ei heller har vi noen samarbeidsavtale med dem.»

Pride, men ikke TV Visjon

KKN merker seg at Salt Bergenskirken legger i sin offentlige kommunikasjon vekt på en åpen og inkluderende holdning i Bergen til Pride-bevegelsen, og Salt slipper endog til alkoholservering på Forum Scene. Dette velger vi å forbigå i taushet.

Men samtidig stempler og markerer Gjerme distanse fra en kristen virksomhet som mange i Bergen er glad i og gleder seg over hver dag. Ikke få av Salt Bergenskirkens medlemmer smugtitter på TV Visjon og har familie som fryder seg over Hanvolds kanal.

Vi støtter en åpen holdning i en bymenighet som Salt Bergenskirken. Men åpenheten og «samrøret» bør vel også omfatte TV Visjon Norge og avisen Norge Idag?

Trekke seg fra selgerkreditten?

KKN vil kunne forstå om selgerne trekker seg fra selgerkreditten. Det vil utvilsomt kunne anføres at å sponse en slik virksomhet som Øystein Gjerme leder, ikke er i fullt samsvar med kristenmediers formålsparagrafer.

Powered by Cornerstone