KKN taler/Sabrin Dahlskås fra Porsgrunn ble fratatt sine tre gutter av barnevernet - Men avisen Varden vil ikke skrive om saken!

Sabrin Dahlskås fra Porsgrunn ble fratatt sine tre gutter av barnevernet - Men avisen Varden vil ikke skrive om saken!

Jan-Aage Torp
28. Januar 2019
Sabrin Dahlskås fra Porsgrunn ble fratatt sine tre gutter av barnevernet - Men avisen Varden vil ikke skrive om saken!

For nærmere fire år siden ble den ekte telemarks-kvinnen Sabrin Dahlskås fra Porsgrunn fratatt sine tre gutter av barnevernet. Hun og mannen elsker sine barn og sitt familieliv.

KKN jobber med psykolog-spesialist Einar C. Salvesen i mange saker, og i Sabrin-saken er han sakkyndig sammen med psykolog Joar Tranøy. De kjenner den meget godt, og mener begge at barnevernet tar feil på vesentlige punkter.

Sabrin bar lenge på sorgen og savnet i den dypt urettferdige saken. Men for noen uker siden bestemte hun seg for å stå frem med fullt navn og bilde i avisen Varden, som er lokalavisen for Grenlandsdistriktet. 

Et vel gjennomarbeidet manus ble ferdig skrevet av den samvittighetsfulle journalisten.

Men iformiddag kom kontrabeskjeden: Sjefredaktør Tom Erik Thorsen sa nei. Se bilde av tekstmeldingen som Sabrin mottok idag:

Sabrin Dahlskås fra Porsgrunn ble fratatt sine tre gutter av barnevernet - Men avisen Varden vil ikke skrive om saken!

 

Som formann i KKN er jeg også involvert i støtteapparatet for å bringe Sabrins familie sammen igjen. Vi elsker å forene de som blir istykkerrevet av den norske stats utidige innblanding i normale familier.

Derfor ringte jeg idag til sjefredaktør Tom Erik Thorsen. Vi hadde en god prat. Han er en mann med sunne verdier. Men han vil ikke omtale saken likevel - «nettopp pga barna». Tekstmeldingen fra journalisten idag kom etter at saken var forelagt barnevernet - som åpenbart vil skjule noe - men kanskje ikke bare skjerme barna?

Vår erfaring med Bodnariu-saken i 2015-16 og den pågående Silje Garmo-saken er at publisitet er et gode for familien og barna. Mens barnevernet synes å ha mye å skjule. Dessverre danser endog kristne aviser etter barnevernets pipe i så henseende. 

På lørdag publiserte avisen Varden nyheten om at den polske konsul Slawomir Kowalski skal utvises fra Norge - og Varden kunne fortelle at dette skyldes blant annet klager fra barnevernet i Telemark.  Denne informasjonen blir faktisk enda mer interessant nå i lys av at Varden ikke vil trykke en faglig verifiserbar historie om Sabrin Dahlskås´ familie.....

Trolig bør den dyktige Varden-redaktøren gjøre nye vurderinger. Han er prisbelønnet som journalist for glimrende undersøkende journalistikk i andre typer saker. Men hans avis forsvarer barnevernet mer enn den vil fortelle historien til Sabrin - og mange andre som konsul Slawomir Kowalski vil gjerne fortsette å hjelpe....

Avisen Varden står overfor noen viktige valg: Skal den være systemets tjener - et system som den lever økonomisk av? Eller skal den ta kampen for de utallige foreldre og barn som ofte urettmessig blir oppsplittet av et inkompetent barnevern?

Forresten blir det demonstrasjon for Sabrin Dahlskås i februar. KKN kommer! Les info her:

Sabrin Dahlskås fra Porsgrunn ble fratatt sine tre gutter av barnevernet - Men avisen Varden vil ikke skrive om saken!
Powered by Cornerstone