KKN taler/Politiet bør sikte Barneombudet og «informanten» for falsk anmeldelse av TV Visjon Norge

Politiet bør sikte Barneombudet og «informanten» for falsk anmeldelse av TV Visjon Norge

Jan-Aage Torp
13. Mai 2019
Politiet bør sikte Barneombudet og «informanten» for falsk anmeldelse av TV Visjon Norge

Jan Hanvold og TV Visjon Norge er blitt politianmeldt av Barneombudet for «demonutdrivelse» av et barn. Men det viser seg at anmeldelsen er falsk. «Barnet» er en 25 år gammel kvinne.

Jan Hanvold skriver på sin Facebook-side:

«Avisen Dagen tar alt for god fisk, uten å følge journalistiske kjøreregler.Når de slår opp, at vi er anmeldt av Barneombudet. For demon utdrivelse av barn. Dette er det noe vi aldri har gjort eller kommer til, å gjøre. Vi tror ikke at barn kan være besatt av djevelen. Det hendelsen som denne anmeldelsen gjelder, er at Rich Vera en USA predikant. Ber for ei jente som Barneombudet påstår er et barn. Det klippet de henviser til er 25 år gamle Kirsten Elin Steiner Sørli. Hun ble bedt for, vinter om at hun ble satt i frihet etter at Vera ba for henne. Jeg trodde at barneombudet ikke hadde noe, å gjøre med en myndig person. Det andre jeg trodde var, at vi har religion og ytrings frihet i Norge. Og at når folk frivillig ønsker, å bli bedt for. Må de kunne dette. Eller er overformynderiet kommet så langt i Norge, at også gudstjenester skal kontrolleres av barneombudet. Nå vet jeg selvfølgelig at det er flere psykisk syke mennesker som klipper og limer sammen programmer ifra Visjon Norge. Men at slike klipp blir sannhets vitner for Barneombudet, ser jeg på som lavmål. Jeg trodde at politiet også hadde andre ting, å gjøre enn å etterforske en forbønn av en 25 åring. Kirsten Elin ble heller ikke dytter i gulvet, men falt under Guds kraft. Som sikkert er veldig skremmende for mange. Folk burde jo tåle, å se hvordan Jesus møter folk. Når de anmelder Senter-menigheten i Hokksund. så kan jeg også meddele at det ikke eksisterer noen Senter menighet. Den heter Senter-kirken. Og vi leier deres lokale, så de har ingen ting med dette å gjøre.Bare for, å opplyse så kommer Rich Vera til Norge igjen den 16 mai. Han er en sterk Herrens tjener, som elsker Jesus og mennesker. Så vi inviterer alle som ønsker et møte med Jesus, å komme. Halleluja for demokratiet, religions og ytringsfrihet. Dette burde også barneombudet respektere. Og ikke anmelde en sak som gjelder ei jente på 25 år.»

Vi mener i henhold til straffelovens § 225, «Anklage om oppdiktet straffbar handling», at Politiet bør sikte Barneombudet som i brev av 8. mai 2019 til Sør-Øst Politidistrikt anmeldte Senterkirken Eiker i Hokksund/TV Visjon Norge for en hendelse som angivelig skal ha skjedd den 22. mars 2019 i Sentermenigheten.

Vi minner om at straffelovens § 225. «Anklage om oppdiktet straffbar handling» sier:

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

 

a)

for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller

b)

foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Barneombudet skal ha mottatt informasjon, som trolig kommer fra Facebook-gruppen «Stans rettighetsbrudd mot barn», om at en «demonutdrivelse» overfor et barn hadde funnet sted på angjeldende dato i et møte som ble direktesendt på TV Visjon Norge.

Vi ber Sør-Øst Politidistrikt om å granske saken snarest mulig, og bringe den falske anmeldelsen fra Barneombudet og «informanten» inn for domstolen. 

Powered by Cornerstone