KKN taler/Barnepsykiater-fagperson fikk to surrogati-barn i India - Denne uken dømt for 200.000 barnepornografiske bilder gjennom 20 år

Barnepsykiater-fagperson fikk to surrogati-barn i India - Denne uken dømt for 200.000 barnepornografiske bilder gjennom 20 år

Jan-Aage Torp
28. April 2018
Barnepsykiater-fagperson fikk to surrogati-barn i India - Denne uken dømt for 200.000 barnepornografiske bilder gjennom 20 årDommen på mandag fra Oslo Tingrett

Denne uken har en sak av massive proporsjoner rammet Norges juridiske, politiske og barneverns-systemer fullt ut: Dr. Jo Erik Brøyn har praktisert som barnepsykiater gjennom 20 år med spesielle roller som «fagperson» for det æreløse barnevernet.

Barnesakkyndig kommisjon

Han har gjennom flere år tjenestegjort som en av 14 fagpersoner i Barnesakkyndig kommisjon, oppnevnt av Barne- og likestillingsministeren (inntil januar 2018: Solveig Horne i Fremskrittspartiet), og administrert av Sivilrettsforvaltningen. Denne kommisjonen har som mandat å gi nødvendig kontroll av hver faglige vurdering gitt av pykologer i forhold til barnevernet.

Dommen

Han ble på mandag dømt for å ha nedlastet 200.000 barnepornografiske bilder på sine datamaskiner siden 1997. (Spesifikt 205.536 datafiler, hvorav 193.491 bilder og 12.045 videoer med samlet spilletid på 4.064 timer. I tillegg kommer blant annet 94 ark med bilder.) Han innrømmet å ha benyttet fotografiene til personlig nytelse.

Oslo Tingrett har gjort dommen offentlig tilgjengelig, uten begrensninger.

Han er homoseksuell med pedofil orientering..

For noen år siden fikk han to barn gjennom surrogati i India.

«Norge har verdens beste barnevern»?

Hvordan kunne dette skje i et land der Barneombudet, Anne Lindboe, sier at «Norge har verdens beste barnevern»?

Dr. Brøyns seksuelle aktiviteter er én ting.

Men langt viktigere er det at mannen er blitt gitt anledning til å være en leder av granskningen av seksuelle overgrep mot barn.

Politikk og Politi

Etter KKNs oppfatning er dette forhold som fordrer grundige politiske og politimessige undersøkelser, langt ut over hva Dr. Brøyn er dømt for. Trolig må det tas alvorlige grep mot 1) Direktør for BUFDir, Mari Trommald, 2) Barneombudet, Dr. Anne Lindboe, og 3) den tidligere Barne- og likestillingsministeren (2013-2018), Solveig Horne. De må ta ansvar for sine grove forsømmelser og mulige neddyssing.

Norge forfølger utmerkede foreldre som har normale mangler, men de elitistiske grupper av «fagpersoner» innenfor lederskap og forvaltning av barnevernet og relaterte miljøer dekker over og forsvarer den grufulle praksis og ditto verdier som har pågått gjennom en årrekke. Nok er nok!

Powered by Cornerstone