KKN taler/KKN inviterer kristne trossamfunn og organisasjoner til Null Toleranse for seksuelle overgrep

KKN inviterer kristne trossamfunn og organisasjoner til Null Toleranse for seksuelle overgrep

KKN og Den Katolske Kirke har Null Toleranse for seksuelle overgrep!
Jan-Aage Torp
02. Februar 2019
KKN inviterer kristne trossamfunn og organisasjoner til Null Toleranse for seksuelle overgrepSkjermfoto fra aftenposten.no 1/2-2019

KKN har tatt seksuelle overgrep på alvor siden 1996. Vi sender i disse dager en henvendelse til samtlige kristne trossamfunn og organisasjoner der vi inviterer til å tiltre vår erklæring om Null Toleranse for seksuelle overgrep.

Ludvig Karlsen i 1996

Jeg minnes godt de alvorlige samtaler mellom sentralstyre-medlem Ludvig Karlsen og meg som KKNs formann under en sommerleir på Son i 1996 som førte til en tydelig stillingtagen av KKN-styret i november 1996: Ludvig var dypt bekymret over flere tilfeller av at voksne mannfolk fikk boltre seg mot kvinner og barn i noen norske menigheter uten at menighetslederne våget å ta tak i dette. Snarere ble det dekket over. Ikke minst støttet KKNs sentralstyre-medlem Emanuel Minos Ludvigs brennende engasjement.

Fire-fem år etterpå måtte jeg selv håndtere slike dystre realiteter i min aller nærmeste krets.

KKN har i snart 23 år inntatt en tydelig holdning mot seksuelle overgrep, både i Norge og i norsk misjonsvirksomhet, og vi tar avstand fra seksuelle overgrep mot både barn, kvinner og menn.

KKN inviterer kristne trossamfunn og organisasjoner til Null Toleranse for seksuelle overgrep

Les vår erklæring om Null Toleranse her.

Den Katolske Kirke

Derfor er det en spesiell glede at Aftenposten og Vårt Land igår presenterte en NTB-melding som viser at Den Katolske Kirke tar disse problemer på alvor.

Kardinal Daniel D. DiNardo, som leder erkebispedømmet i Galveston-Houston i Texas, og som også leder den amerikanske foreningen for katolske biskoper, har presentert en liste over tilsammen 286 prester og andre som er beskyldt for overgrep mot mindreårige siden 1950.

Senere i denne måneden holder Pave Frans et møte i Vatikanet om slike forhold.

– Biskopene i Texas har besluttet å offentliggjøre navnene nå fordi det er den rette tingen å gjøre og for å tilby håp og leging til dem som har lidd. På vegne av alle som har sviktet på dette området, vil jeg beklage på det dypeste. Dette er et sår som river opp kirken og som vi trenger tid til å hele, sier kardinal Daniel D. DiNardo i NTB-meldingen.

Flere av bispedømmene har brukt pensjonerte politifolk og føderale etterforskere til å gå gjennom arkiver og annet materiale for å undersøke om det finnes belegg for påstander om overgrep.

Det er uklart om offentliggjøringen kan føre til at det reises lokale straffesaker. Undersøkelsene går hele syv tiår tilbake i tid, og flertallet av dem som er navngitt, er ikke lenger i live.

Null toleranse

KKN inviterer i disse dager alle kristne trossamfunn og organisasjoner i Norge til å tiltre vår erklæring om Null Toleranse for seksuelle overgrep. Vi vil offentliggjøre listen over de som underskriver her på våre nettsider. Det skal være Null Toleranse for seksuelle overgrep i alle kristne menigheter, trossamfunn og organisasjoner!

Powered by Cornerstone