KKN taler/Null toleranse for seksuelle overgrep

Null toleranse for seksuelle overgrep

Jan-Aage Torp
01. Desember 2016
Null toleranse for seksuelle overgrep

Kristen Koalisjon Norge (KKN) avgir en prinsipputtalelse om seksuelle overgrep.

Den uverdige praksis med seksuelle overgrep har dessverre rammet endog historiske kirkesamfunn og nyere kristne bevegelser. Vi tar avstand fra alle former for overgrep.

KKN fastslår at ethvert seksuelt fremstøt overfor barn (barn i lovens forstand) er forbudt og må håndteres på strengest mulige måte. Dette gjelder i vår virksomhet i Norge og øvrige nasjoner. Enhver mistanke om slike overgrep må politianmeldes. Vi mener at politiet og rettsvesenet har størst kompetanse til å håndtere slike forhold. Jesus fastslo absolutt nulltoleranse for seksuelle og andre overgrep mot barn (Markus 9:42).

KKN fastslår også at ethvert seksuelt fremstøt utenfor ekteskapets rammer ved betrodde representanter er forbudt og må håndteres på strengest mulige måte, både i Norge og i utlandet.

Powered by Cornerstone