KKN taler/NOKUT vekker tillit

NOKUT vekker tillit

Jan-Aage Torp, KKN mener
23. Desember 2021
NOKUT vekker tillitKristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT (foto: Sahar Zargar)

Kristen Koalisjon Norge (KKN) gleder seg over at saken om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og revideringen av NLA Høgskolens høyskoleakkreditering har fått en lykkelig avslutning. 

KKN mener at denne saken ikke har dreiet seg om religion og livssyn, men om en nødvendig oppdatering av NLA Høgskolens faglighet. Det gleder oss at NLA Høgskolen viser seg å ha ha oppfylt vilkårene, og kan arbeide konstruktivt med NOKUT for å rette opp mangler og forbedre den svært viktige høyskolen.

Dessverre har kristelige medier hauset opp denne saken til å dreie seg om forfølgelse av kristne - noe den slett ikke er! Kristelige medier drar til tider lettvint frem «forfølgelseskortet», men her bør man sjekke fakta før man fyrer opp sine tilhengere.

På nært hold

Gjennom årene har jeg opplevd NOKUTs arbeid på nært hold. Først og fremst i 2013 da jeg i seks måneder var styremedlem i en kristen utdannelsesinstitusjon som dessverre ikke viste seg å holde kvalitativt mål som fagskole, og jeg spilte en avgjørende rolle i å kommunisere dette til skolens styre. Ikke alle likte NOKUTs faglige beslutning, men den var 100 prosent korrekt - faglig sett. Hadde skolen fortsatt som bibelskole, ville det ikke vært noe problem, og den ville fått offentlig støtte. Men oppgraderingen til fagskole var desseverre for krevende.

Våren 2021 fikk jeg anledning til å lage to episoder av mitt ukentlige TV-program på TV Visjon Norge, «Hovedstaden med Pastor Torp», med Dr. Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT siden 2020. Her viste hun sin seriøsitet som leder og fagperson.

Begge episodene med Kristin Vinje kan sees ved å klikke på lenkene nedenfor.

I TV-programmene understreker Dr. Vinje hvordan NOKUT er opptatt av faglighet. Punktum.

Vinjes innlegg

I et innlegg i en kristelig ukeavis denne uken skriver Kristin Vinje, og KKN gjengir hennes hovedpunkter her: 

«NLA Høgskolen har et kristent verdigrunnlag, slik syv andre kristne høyskoler i Norge har. Det står de selvsagt helt fritt til å ha. Retten til å utforme et verdigrunnlag er lovfestet i universitets- og høyskoleloven. NOKUT har ikke vurdert innholdet i NLAs verdigrunnlag.

Det vi har sett på er om NLA oppfyller de relevante kravene til akkreditering i universitetsog høyskoleloven, forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Det gjelder blant annet hvordan de praktiserer plikten til å fremme og verne akademisk frihet, en plikt alle norske universiteter og høyskoler har.

Den sakkyndige komiteen som gjennomførte revideringen, konkluderte med at NLA Høgskolen i praktiseringen av sitt verdigrunnlag ikke tar tilstrekkelig hensyn til plikten til å fremme og verne akademisk frihet, og at høyskolens praksis dermed ikke er i tråd med universitets- og høyskolelovens bestemmelser.

NOKUT har vurdert dette punktet annerledes enn den sakkyndige komiteen. Ut fra den juridiske tolkningen vi har lagt til grunn, og dokumentasjonen fra NLA Høgskolen har NOKUTs administrasjon og NOKUTs styre konkludert med at det ikke er påvist brudd på NLA Høgskolens plikt til å fremme og verne akademisk frihet. Torsdag 16. desember fattet NOKUTs styre vedtak i saken.

Vi mener likevel at den sakkyndige komiteen kommer med mange gode råd og anbefalinger som høyskolen bør lytte til og ta med seg videre i arbeidet med å fremme og verne akademisk frihet. Dette ser det også ut til at høyskolen vil jobbe med. I en pressmelding uttaler NLA-rektor Sigbjørn Sødal at de vil arbeide videre med spørsmål knyttet til akademisk frihet.

NOKUTs vedtak innebærer at NLA Høgskolen må rette opp i enkelte andre forhold. NLA-høgskolen må styrke fagmiljøet innen fagområdet økonomi og administrasjon, øke førstestillingsog toppkompetansen slik at den samlede kompetansen er på nivå med akkrediterte høyskoler, og dokumentere økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning. NLA har fått en frist på to år til å  rette opp dette.»

La oss lære

Som kristenfolk må vi lære av de fremste faglige miljøer. 

I KKNs arbeid for avdekke barnevernets totale svikt, er det nettopp våre faglige samarbeidspartnere i inn- og utland som har gitt oss tyngden til å konfrontere uretten i internasjonale og nasjonale domstoler.

Men NOKUT er ikke som barnevernet. NOKUT vekker tillit.

Vi bør lære av og samarbeide med NOKUT.

Powered by Cornerstone