KKN taler/Nei til forbud mot «homoterapi»!

Nei til forbud mot «homoterapi»!

Jan-Aage Torp
05. November 2019
Nei til forbud mot «homoterapi»!Morten Hegseth og Erna Solberg. VGTV-dokumentaren formidler en tydelig stillingtagen imot forbud fra statsminister Erna Solberg. Jeg antar at hun i likhet med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er imot konverteringsterapi, men det er sindig av henne å fraråde et forbud.

Den 23. mai 2019 ble jeg oppringt av VGTVs homofile reporter Morten Hegsteh der han fortalte om sitt nye «homoterapi-dokumentar»-prosjekt. 

Men jeg bet merke i hans uetterrettighet der han frimodig fremsatte påstanden overfor meg om at «Norge er et av de siste land i Europa som ikke har forbudt konverteringsterapi overfor homofile».

Heldigvis arbeider jeg ukentlig med europeiske institusjoner, parlamenter og domstoler, og mine kunnskaper er grundig sjekket.

Hegseths bløff går nok glatt hjem i populistiske antikristelige og liberalkristelige miljøer og medier, men det finnes overveldende dokumentasjon om at et slikt forbud ikke finnes. Hans tankespinn baserer seg på en løs anbefaling fra EU-parlamentet i mars 2018 som var svakt utredet, og som aldri er blitt fulgt opp i noe forum.

Hvis noen i det norske Stortinget er så korttenkte at de vil prøve å innføre et slikt forbud i Norge, kan jeg garantere at Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg vil sette foten ned straks den første klagen blir fremsatt. Og deretter vil veien være kort til EU-domstolen og EFTA-domstolen i Luxembourg samt Kommisjonen i Brussel. Europeisk rett lar seg nemlig ikke manipulere. Familie, tro og kirke står sterkt i europeiske domstoler. Etter hvert begynner nok dette på nytt å sive inn i norsk lovgivning og rettspraksis.

Jeg støttet som ung pastor avkriminaliseringen av homofili. Idag snakker vi ikke lenger om dette, men om homofiles rett til å oppsøke den hjelp de selv ønsker.

Stortinget

I ettermiddag er det høringer på Stortinget ved familie- og kulturkomiteen om «styrking av LHBTI-politikken» og «en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold».

I den ovennevnte «homoterapi-dokumentaren» på VGTV tillater saksordføreren (fra SV) for familie- og kulturkomiteen en prøveavstemning for åpent kamera om JA eller NEI til konverteringsterapi. Allerede her ser man hvilket forfall vårt parlament har åpnet opp for når samtlige komitemedlemmer aksepterer en slik «leke-avstemning» på grunnlag av en sentimental, tendensiøs og ensidig «homoterapi-dokumentar». Jeg vil tro at Stortingets presidentskap bør se nærmere på en slik handling som bringer landets nasjonalforsamling i vanære.

VGTV-dokumentaren formidler en tydelig stillingtagen imot forbud fra statsminister Erna Solberg. Jeg antar at hun i likhet med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er imot konverteringsterapi, men det er sindig av henne å fraråde et forbud. Dette bør også Ropstad slutte seg til.

Exodus

Nei til forbud mot «homoterapi»!Biskop Per Lønning lytter engasjert i januar 1999 idet Grahame Hazell og jeg taler på et Exodus-seminar på Miisjonssambandets Norrøna Hotel i Oslo

Jeg var visepresident for Exodus International i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika fra 1998 til 2001. Exodus var en paraplybevegelse med mange selvstendige enheter verden over som formidlet ulike hjelpetilbud til homofile, lesbiske, transpersoner m.m. Jeg angrer ikke mitt engasjement.

Noen år etterpå gikk suksessen til hode på noen amerikanske ledere, og Exodus i USA ble nedlagt.

Men nedleggelsen skyldtes slett ikke at vi ga opp troen på arbeidet. Tvert imot har arbeidet gått videre i USA og verden over i en desentralisert struktur og under ulike navn for å hjelpe medmennesker. Sannheten tro i kjærlighet.

At jeg i 2002 la ned den norske organisasjonen Til Frihet, som var medlem i Exodus, skyldtes kjøret mot min egen familie. 

I 2002 ba jeg meg også fritatt fra representantskapet i Til Helhet, som var et tverrkirkelig nettverk i Norge under ledelse av Normisjons generalsekretær Anfin Skaaheim.

Men som pastor i ulike menigheter møter vi fortsatt mennesker av alle slag, inklusive homofile, lesbiske og transpersoner. Slik vil det alltid være. Det ligger i evangeliets natur og Bibelens budskap.

Forbud

Vil det nytte å forby konverteringsterapi?

Nedleggelsen av Exodus viser bare at kristent arbeid har stor evne til å tilpasse seg, og vi blomstrer under tider av forfølgelse. Vi blir bare sterkere.

Et forbud vil heller ikke overleve prosessene i europeiske domstoler, og vil kunne slå kontra.

Jeg regner med at Stortinget vil følge statsminister Erna Solbergs kloke anbefaling.

Nei til forbud mot «homoterapi»!

Powered by Cornerstone