KKN taler/KKNs uavhengighet

KKNs uavhengighet

Jan-Aage Torp
07. Januar 2019
KKNs uavhengighetPat Robertson og Jan-Aage Torp presenterte KKN-visjonen i store folkemøter i Norge i 1993. Her i Kristiansand.

Kristen Koalisjon Norge (KKN) ble etablert i Oslo den 21. april 1993 da jeg tok initiativet sammen med Finn Jarle Sæle, Arvid Tångberg, Ludvig Karlsen og Emanuel Minos til å samle noen ledere i Kristen-Norge for å danne en koalisjon etter inspirasjon fra Christian Coalition i USA som ble ledet av Pat Robertson.

Vi fikk en øyeblikkelig «impact». Det gjorde spesielt inntrykk at den lutherske sjefredaktøren og den radikale pinsepastoren fant sammen, sammen med en MF-professor, og to pinsehøvdinger. Det ble førsteside-oppslag i Vårt Land og Aftenposten, og biskop Per Lønning advarte mot den aktivistiske aksen «Bergen-Lillestrøm». Biskop Lønning ble fra 1996 en synlig støttespiller for KKN i Oslo.

De første tre årene ble KKNs ledelse kalt et landsråd, ledet av Dagen-redaktøren, men i 1996 ble landsrådet nedlagt og erstattet av et styre med meg selv som styreformann og Tångberg som nestformann. Det var i Oslo all aktivitet hadde vært samlet siden 1993, og vi var urolige over at KKN ble koblet så sterkt til ett mediehus (Dagen i Bergen) som var avhengig av offentlige stønader og maktbalansen mellom de tunge lutherske organisasjoner. Da Sæle fikk sparken av Dagens eiere i 1999, ble det enda tydeligere at våre vurderinger hadde vært nødvendige. Siden har KKN vært uavhengig både i forhold til avisene Norge Idag, Dagen og Vårt Land, selv om våre sympatier åpenbart ligger hos våre venner i Norge Idag.

For KKN er uavhengighet i forhold til Statens penger en absolutt forutsetning. Det svekker vår troverdighet om vi skulle la være å uttale oss sterkt i et spørsmål som barnevernets overgrep av frykt for å miste offentlige stønader. Bodnariu-kampen i 2015-16 da jeg engasjerte meg sterkt, er et meget tydelig eksempel på hvor avgjørende det er at vi ikke er bundet av Staten eller de kirkelige organisasjoner. Jeg kunne uttale meg fritt og med tyngde, mens kristne aviser begynte å tale klart etter at Bodnariu-kampen allerede var vunnet. Det samme har skjedd i kampen for Silje Garmo. Likeledes må vi være uavhengig av press fra kirkelige organisasjoner og av de skjøre maktbalanser mellom kirkesamfunn og bevegelser.

Da KKN i helgen delte ut «Nation of Honor»-prisen til Republikken Polen, gjorde vi dette uten eksponering i de statsstøttede medier. I mediarevolusjonens tid er det fullt mulig å nå langt ved bruk av egne formidlingkanaler, og vi får stor drahjelp av internasjonale medier.

Det gjenoppståtte KKN er i fremgang, og det skyldes blant annet vår uavhengighet. Vi taler der andre tier, og vi handler der andre vil se først hvilken vei vinden blåser.

Powered by Cornerstone