KKN taler/KKN anklages av Brøyns advokat for å ha offentliggjort hans navn

KKN anklages av Brøyns advokat for å ha offentliggjort hans navn

Jan-Aage Torp
26. August 2018
KKN anklages av Brøyns advokat for å ha offentliggjort hans navn

Jeg befinner meg i Sør-Korea, men har fått oversendt korrespondanse fra en av mine medarbeidere i Norge der den nye advokaten til den pornografidømte barnepsykiater og mangeårig medlem av Barnesakkyndig kommisjon Jo Erik Brøyn, Svein Holden, anklager KKN for å offentligjøre klientens navn.

Dette er høyst interessant. Holden anfører at Aftenposten og Dagbladet ikke har identifisert Brøyn. Derfor skal ikke KKN gjøre det heller!

Problemet er at det er Oslo Tingrett som har offentliggjort Jo Erik Brøyns navn. Dommen (se foto) sier eksplisitt at dommen er offentlig tilgjengelig, trolig av almenpreventive grunner.

Det er interessant at Aftenposten og Dagbladet skriver side opp og side ned når en straffedømt person er i opposisjon til hva makta sier, mens når Brøyn - som beskyttes av BUFDir, Barneministeren, Sivilrettsforvaltningen & Co - er blitt dømt for porno-besittelse, da er det hemmelig! I en 20-års-periode hadde han 205 536 datafiler, hvorav 193 491 bilder og 12 045 videoer med samlet spilletid på 4 064 timer. I tillegg kommer blant annet 94 ark med bilder. (Med sammenhengende videotitting 24 timer i døgnet sju dager i uka vil det ta mer enn fem måneder å se gjennom bare beslaget med levende bilder.)

Takk at BBC har tatt oppgjøret!

Artig at advokat Holden ville melde KKN til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Min medarbeider avviste dette blankt.

KKN er totalt uavhengig av norske medier - økonomisk, juridisk og organisasjonsmessig - så vi er overhodet ikke interessert i PFU. På 1990-tallet trodde noen av KKN var tilknyttet avisen Dagen, men det understreket styret at vi ikke var. Siden nystarten i desember 2016 er vi like uavhengig som før.

Jeg er enig med Jan Hanvold som ikke vil ha pressestøtte og offentlige midler slik at TV Visjon kan tale der andre tier.

Powered by Cornerstone