KKN taler/Kjønnsoperasjon av barn og unge bør ha samme aldersgrense som konverteringsterapi

Kjønnsoperasjon av barn og unge bør ha samme aldersgrense som konverteringsterapi

Jan-Aage Torp
05. November 2019
Kjønnsoperasjon av barn og unge bør ha samme aldersgrense som konverteringsterapiI «homoterapi-dokumentaren» på VGTV tillater saksordføreren (fra SV) for familie- og kulturkomiteen en prøveavstemning for åpent kamera om JA eller NEI til konverteringsterapi. (Skjermbilde)

Det var en glede for meg å utvikle et samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Rikshospitalet fra 1997 om kjønnsbehandling av barn og unge. Dette skjedde gjennom Exodus-arbeidet jeg ledet i Norge frem til 2002.

Etpar av psykiaterne på Riksen inviterte oss flere ganger til dialog og utveksling av erfaringer mht barns og ungdoms seksuelle identitet. Vi lærte masse av dem, og det virket som at leger og sykepleiere på Riksen ble hjulpet også av vår innsikt.

Seminarer

Vi holdt seminarer for staben ved Rikshospitalets Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling der min kollega Grahame Hazell, som var President i Exodus International for Europa, og jeg (som var visepresident i Exodus) delte «Perspektiver om seksualitet blant barn og ungdom». Det ble meget vel tatt imot.

Vi hadde også gleden av å ønske velkommen to av staben ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Rikshospitalet til å undervise på våre egne seminarer i Lillestrøm og Oslo, og endog en kritiker som professor Berthold Grünfeldt bidro konstruktivt hos oss.

Nå har jeg kommet tilbake i debatten om kjønnsbehandling, og jeg ser at vi kan bidra til konsistent praksis.

Aldersgrensen

Aldersgrensen for kjønnsskifte-kirurgi er 18 år. Rikshospitalet er det eneste behandlingsstedet for personer som er «født i feil kropp» i Norge. Av alle som henvises til utredning for kjønnsbehandling, er det under 50 prosent som tas videre til kirurgiske inngrep, forteller tallmaterialet fra Riksen idag.

Men det er illevarslende at barn helt ned i seks-syv-års-alderen tas inn i kjønnsskiftebehandling.

Når Stortinget vil utrede muligheten for å forby konverteringsterapi for homofile, vil dette ikke kunne skje uten en tilsvarende utredning av kjønnsbehandling.

Hvis Norge skulle velge en ordning som Tyskland utreder nå om å forby konverteringssterapi for homofile under 16 år, men ikke for voksne og heller ikke for ungdom over 16 år, da bør dette gjelde også for kjønnsbehandling som kan lede til kjønnsskifte-operasjon.

Powered by Cornerstone