KKN taler/Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!»

Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!»

Jan-Aage Torp
18. Februar 2019
Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!» Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!»

KKN fikk en henvendelse i høst fra lederen av det lille Verdipartiets Telemarks-avdeling om å stå med dem i kampen for en Porsgrunns-mamma som var blitt fratatt sine tre gutter av Porsgrunn barnevern for fire år siden.

Ikke lettvint

For å være ærlig: Vi kaster oss ikke lettvint inn i slike kamper - og attpåtil med lyst.

Vi vet hvor utakknemlig jobb dette er.

Vi blir straks skandalisert av det offentlige, vi blir mobbet av de antikristelige, vi blir forsøkt isolert av makthungrige kristne, vi blir tiet ihjel av de kristelige aviser, og vi sitter hver gang igjen med mange regninger som veldig få vil betale.

Partipolitisk uavhengig

Men Telemarkslederen av Verdipartiet, Kjartan Mogen fra Skien, kom på KKNs strategisamling den 4.-5. januar, og hans ryddige og klare opptreden både på norsk og engelsk gjorde positivt inntrykk på oss. Vi lar oss ikke overbevise av folk som bare vil «bruke» KKN-navnet i et selvisk mediaøyemed. Vi er kun interessert i å jobbe med folk som vil bygge en relasjon, og som samarbeider langsiktig, for det er dette som holder på de vanskelige dager.

La meg også presisere at KKN er partipolitisk uavhengig. Vi samarbeider på tvers av alle skillelinjer. Vi vil ha langsiktig gjennomslag på alle samfunnsområder for Norges hevdvunne kristne verdier. Punktum. Vi logrer ikke med halen for makta for å oppnå dette.

Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!»Noen av gavene som barnevernet holder tilbake

Overbevisende

Møtet med Kjartan Mogen førte til at jeg noen dager senere hadde én samtale med mamma Sabrin Dahlskås, og dette var nok til å overbevise oss. Senere er det blitt mange gode samtaler.

For nærmere fire år siden ble hun fratatt sine tre gutter av barnevernet. Hun og mannen elsker sine barn og sitt familieliv. Gutta prøver endog å rømme hjem, men er blitt flyttet til Hedmark.

Vi fikk oversendt all dokumentasjon fra advokatene og psykolog-spesialistene, og mine samtaler med psykologene Joar Tranøy og Einar C. Salvesen gjorde meg veldig, veldig sikker. De hadde fulgt Sabrin tett gjennom fire år. De kjenner saken meget godt, og mener begge at barnevernet tar feil på vesentlige punkter.

Med fullt navn og bilde

Sabrin bar lenge på sorgen og savnet i den dypt urettferdige saken. Men for noen uker siden bestemte hun seg for å stå frem med fullt navn og bilde i avisen Varden, som er lokalavisen for Grenlandsdistriktet. 

Et vel gjennomarbeidet manus ble ferdig skrevet av den samvittighetsfulle journalisten.

Avisene følger barnevernet

Men to-tre dager før den avtalte publiseringen, kom kontrabeskjeden: Sjefredaktør Tom Erik Thorsen sa nei.

Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!»Tekstmeldingen som Sabrin mottok om at redaktøren i Varden hadde ombestemt seg

Jeg ringte straks til sjefredaktør Tom Erik Thorsen. Vi hadde en god prat. Han er en mann med sunne verdier. Men han vil ikke omtale saken likevel - «nettopp pga barna». Kontrabeskjeden om at intervjuet ikke skal trykkes, kom etter at saken var forelagt barnevernet - som åpenbart vil skjule noe - men kanskje ikke bare skjerme barna?

Jeg minnes da jeg kastet meg inn i Bodnariu-saken i januar 2016. Den. gangen også ringte jeg med de kristelige redaktørene, og de sa nei til publisering - «nettopp pga barna».... Ordene fra rådmannen og barnevernsjefen i Naustdal kommune var utslagsgivende.... #Makta #Penga

Taus rådmann

Sabrin har møtt øredøvende taushet fra Rådmannen i Porsgrunn kommune, Per Wold. Gjentatte henvendelser er blitt avvist og/eller ignorert, med henvisning til «taushetsplikten». Denne avvisningen er graverende fordi Rådmannen er i henhold til kommuneloven og barnevernloven ansvarlig for kommunens barnevern.

I det norske Utenriksdepartementets kommunikasjonsstrategi overfor andre nasjoner om norsk barnevern er det et sentralt punkt å overbevise andre nasjoner om at foreldre og barn beskyttes adekvat av de mange overordnede klageinstansene for norsk barnevern: Rådmannen i kommunen, fylkesordføreren, fylkesnemnda, tingretten, lagmannsretten.... Men som Einar Salvesen sier med ettertrykk: «På papiret ser det greit ut, men det fungerer ikke!»

KKNs erfaring er at mens foreldrene kjemper og månedene går i alle disse instansene, blir barna traumatisert - på livstid.

Derfor sendte KKN en henvendelse på Sabrins vegne til Rådmannen for en uke siden, og fikk en høflig avvisning tilbake. Men han svarte iallfall.

Dette er imidlertid ikke akseptabelt, så vi sendte på fredag et nytt brev til Rådmannen med begjæring om et møte på hans kontor med Sabrin, Joar, Einar og meg, og gjerne også Sabrins advokater. Vi ønsker også at Porsgrunns barnevernsjef deltar.

Nå venter vi på svar.

Folkemøtet på Rådhustrappa

KKN inviterer derfor sammen med mamma Sabrin og Verdipartiet Telemark til et lovlig demonstrasjonsmøte på Rådhustrappa i Porsgrunn lørdag 2. mars kl 11:00. Det blir sang og musikk (slett ikke bare kristelig), og appeller ved Sabrin, Salvesen, Tranøy, Torp med flere. Programmet er under spennende utvikling!

Velkommen til Rådhustrappa i Porsgrunn!

Vi inviterer til folkemøte på Rådhustrappa i Porsgrunn: «Gutta skal hjem til mamma Sabrin!»Blant appellholderne er Salvesen, Tranøy og Torp

Pappaen

Sabrin og alle tre gutta elsker pappaen til gutta. Han har ikke gjort noe gæernt. Men vi skriver om den gode pappaen på et senere tidspunkt.

Powered by Cornerstone