KKN taler/Gud dømmer og skiller Europas nasjoner i denne tiden

Gud dømmer og skiller Europas nasjoner i denne tiden

Jan-Aage Torp
02. Januar 2019
Gud dømmer og skiller Europas nasjoner i denne tiden

For snart tre år siden - den 21. februar og 23. mai i 2016 - skrev jeg to kraftige advarsler i egenskap av President for bevegelsen European Apostolic Leaders (EAL). Velkommen til å lese begge de engelske artiklene i lenkene nederst på denne siden.

Budskapet ble latterliggjort av norske kristenledere i 2016, og mitt forsøk på å publisere en norsk utgave av dette ble nektet publisert i norske kristenaviser. Men mange politiske og kirkelige ledere i europeiske nasjoner tok advarslene på alvor

Nå er situasjonen blitt enda mer alvorlig for en del nasjoner - herunder Norge - mens en del europeiske nasjoner har valgt en velsignet vei.

Nasjoner

Gud håndterer nasjoner. I Matteus 25:31-46 underviste Jesus om de alvorlige konsekvenser for nasjoner av våre valg som.nasjoner.

Det synes åpenbart at Kirken i hvert enkelt land trenger å sikre at våre nasjoner stiller seg på korrekt side med Gud og overfor hverandre. Europas nasjoner - herunder Norge - står ved et veiskille.

Sau eller geit?

Det er ikke overraskende at Den Treenige Gud vet alt om Skapelsen, og åpenbart også om sau-geit-hybriden som er det hybride avkommet av en sau og en geit, Selv om sauer og geiter virker like, og kan parres, tilhører de ulike genuser i subfamilien Caprinae innen Bovidae-familien. Sauer tilhører genuset Ovis og har 54 kromosomer, mens geiter tilhører genuset Capraand og har 60 kromosomer. Avkommet av parringer mellom sau og geit er normalt dødfødt. Til tross for utbredt deling av beitemarker for geiter og sauer, er hybrider meget sjeldne, og må ikke sammenblandes med kunstig-lagede hybrider.

Jesus skiller

Det er bemerkelsesverdig at Jesus trekker dette skillet mellom sauer og geiter ved adskillelsen av nasjoner.

For vår naturlige tanke er det lettest å fatte Israel som det utvalgte folk i motsetning til «resten». Men dom over enhver nasjon - det er alvorlig!

KKN skal ikke fortolke alle sider ved dette avsnittet her og nå. Men la oss fastslå at nasjoners valg har evige konsekvenser!

Europas nasjoner - herunder Norge - dømmes utfra deres stillingtagen til Jødefolket, til de fattige og utslåtte, til barnet i mors liv, til de svake og døende, samt til familiene, bestående av grunncellen pappa-mamma-barn.

Powered by Cornerstone