KKN taler/Frp i nøkkelrolle på Stortinget

Frp i nøkkelrolle på Stortinget

Skal både Vegansamfunnet og Human-Etisk Forbund motta «kirkeskatten»? Tiden er overmoden for å skrote dette misfoster
Jan-Aage Torp
18. Mars 2020
Frp i nøkkelrolle på StortingetSkjembilde av Facebook-siden til Norsk vegansamfunn

Nå vil Norsk vegansamfunn også kreve refusjon av «kirkeskatten». Er det ikke på tide at Stortinget gjør om på de kostnadskrevende feilgrepene fra 40-50 år siden?

KKN skrev den 11. mars på lederplass, med spesiell adresse til Fremskrittspartiet: «Tid for å skrote «kirkeskatten», Frp! Ordningen holder kunstig liv i livssyn og trossamfunn som ikke er liv laga!»

Vi adresserte Frp fordi partiet definerer seg som et «ombudsmanns-parti for folket», og etter utgangen fra regjeringen Erna Solberg har partiet en nøkkelrolle på Stortinget, og nå kan partiet blankpusse sine verdier foran neste års stortingsvalg. Frps merkesaker gjennom mange ti-år er ikke minst at det offentlige skal ikke finansiere virksomheter som bør finansiere seg selv. Dette støtter KKN, både når det gjelder religion, media og interesseorganisasjoner.

«Kirkeskatten» er et misfoster som er fullstendig unødvendig for velfungerende trossamfunn med reelt engasjement blant medlemmene. Ordningen har gjennom 50 år kostet skattebetalerne milliarder av kroner. Dette er penger som hardt arbeidende nordmenn heller skulle få anvende selv, og Ola & Kari kan isteden VELGE å donere pengene til de trossamfunn eller interesseorganisasjoner som vi ønsker.

Oppfinnsomheten

Oppfinnsomheten for å få penger fra statskassen kjenner ingen grenser, synes det som.

At HEF defineres som innenfor sekkebenevnelsen «trudomssamfunn og ymist anna», gjør at organisasjonen har en oppsvulmet organisasjon som ikke står i forhold til medlemmenes engasjement.

Når man leser kommentarfeltene på antikristelige sider i de sosiale medier, er overrepresentasjonen av lønnede i HEF iøynefallende. Trolig skyldes dette at jobben deres for en stor del går ut på å bekjempe religion.

Bølgen av antikristelige unge i Hedningsamfunnet på 1970- og 1980-tallet, skiftet beite til HEF hvor de fikk både et «hjem» og en statsfinansiert lønnsslipp hver måned. Nå er mange av disse gamle og pensjonert, så dette er et naturlig tidspunkt å plassere HEF hvor de hører hjemme: Som en interesseorganisasjon.

Å være en interesseorganisasjon er legalt og legitimt, og det finnes innarbeidede støtteordninger med fornuftige kriterier. Men de får naturligvis ikke opptre som «prester» for soldater og de syke....

Da Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 1969 og Lov om tilskott til livssynssamfunn av 1981 ble vedtatt av Stortinget, spilte Human-Etisk Forbund en avgjørende rolle i kulissene.  1969-loven ble vedtatt ved kompromisser som tvang igjennom at HEF måtte anses som et «livssynssamfunn». 1981-loven ble «nærmest spesialskrevet for Human-Etisk Forbund», skriver Even Gran, journalist og nyhetsredaktør i Human-Etisk Forbunds nettavis Fri tanke, i sin nylig utkomne bok «Hedningsamfunnets historie. Et halvt århundre med rabalder» (Humanist Forlag 2020).

Veganerne gjør som HEF

Nå følger Norsk vegansamfunn i samme spor.

Midt i den alvorstunge koronapandemien velger idag den statsfinansierte avisen Vårt Land å lage et stort oppslag om at vegansamfunnet vil ha «kirkeskatten». Dette sier også mye om at Vårt Land har utspilt sin rolle som avis for kristenheten, men heller dyrker en særnorsk stats-ideologi.

Den 9. mars skrev vegansamfunnet på sin Facebook-side, som i skrivende stund er «likt» av 14.327 personer:

«Vil du at arbeidet for å fremme veganisme og dyrs rettigheter skal få statsstøtte? 

I høst stifter Norsk vegansamfunn et livssynssamfunn. Blir vi mer enn 500 medlemmer vil det innebære ca. 600kr i støtte per medlem - eller nesten 300 000 kroner i statsstøtte - penger som kommer til å gå til arbeidet vårt for å fremme veganisme og dyrs rettigheter. Og det beste? Du betaler ikke en krone selv så lenge du ikke er med i noe annet livssyns- eller trossamfunn!»

Her skriver Norsk vegansamfunn utilsløret hvordan gruppen utnytter religionens plass i samfunnet for å finansiere sine interesser innen mat, helse og dyrevern.

Dette skjer i en tid da regjeringen arbeider med å legge om støtte til frivillige organisasjoner. Så skal altså Norsk vegansamfunn forsøke å skaffe seg millioner av kroner gjennom «kirkeskatten».

Garantert vil vegansamfunnet snart også kreve å få plass som «fengselsprest» og «sykehusprest».

Kristen Koalisjon Norge (KKN) mener at Stortinget bør omarbeide loven slik at «trossamfunn» og «livssynssamfunn» dreier seg om TRO og LIVSSYN. Frp har en nøkkelrolle på Stortinget, og bør initiere endringer av lovverket som sørger for å skrote hele «kirkeskatten», også for velfungerende trossamfunn.

Norsk vegansamfunn bør heller søke offentlige tilskudd på linje med dyre- og miljøorganisasjoner.

Powered by Cornerstone