KKN taler/Hvor ble det av familiedepartementet og familieministeren, Erna Solberg?

Hvor ble det av familiedepartementet og familieministeren, Erna Solberg?

Jan-Aage Torp
17. Januar 2018
Hvor ble det av familiedepartementet og familieministeren, Erna Solberg?

Det er tid for å bringe «familien» til heder og verdighet igjen i regjeringen, statsminister Erna Solberg! Den nye regjeringsplattformen gir grunn til optimisme. Den røde tråd er at familiene er nødvendige: «Regjeringen mener at det viktigste for barn er å få vokse opp i trygge og stabile familier.»

Vi har et ideologisk kaos om definisjoner: Ekteskap, familie, foreldre, barn, identitet, livsrett, menneskeverd og mange andre avgjørende forhold. Dette vil KKN arbeide med i inneværende stortingsperiode slik at den neste regjeringsplattform i 2021 vil kunne bli mer ideologisk presis og dekkende. I inneværende periode noterer vi tilfreds at «familien» som institusjon står sentralt.

Men nå bør statsminister Erna Solberg gjenoppta sin forgjenger Jan P. Syses verdikonservative prosjekt der han i 1989 fikk opprettet et eget departement for «familien», nærmere bestemt under navnet Familie- og forbrukerdepartementet. (Regjeringen til Gro Harlem Brundtland endret dette i 1991 til Barne- og familiedepartementet, men fortsatt var begrepet «familien» intakt.)

Cairomøtet i 1994 og Beijingmøtet i 1995 satte igang en ideologisk kanonade imot «familien». Begrepet skulle omdefineres og helst erstattes. Selv deltok vi i en rekke debatter om dette, men kristenheten og Kristelig Folkeparti var tafatte, og utglidningen gikk ubønnhørlig i feil retning etter at venstresiden overtok makten i 2005.

Under Jens Stoltenbergs regjeringstid fikk daværende statsråd Karita Bekkemellom nedlagt depatementet, og det ble erstattet av hennes nye departement, Barne- og likestillingsdepartementet. Siden er det blitt ledet av statsråder som alle har svekket familiebegrepet i en kamp for venstresidens agenda. På den lite ærefulle listen over ledere av Barne- og likestillingsdepartemtet står Karita Bekkemellem (Ap), Manuela Ramin-Osmundsen (Ap), Trond Giske (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap), Audun Lysbakken (SV), Kristin Halvorsen (SV), Inga Marte Thorkildsen (SV), og utrolig nok også Fremskrittspartiets Solveig Horne.

Nå har vi forhåpninger om en ny kurs i statsminister Erna Solbergs nye regjering. Vi regner med exit for Solveig Horne og at en tyngre ideologisk, faglig mer kompetent, og administrativt mer effektiv statsråd som våger å utfordre de venstreorienterte dogmene og strukturene, og byråkratenes kontroll som har festet grepet om departementet gjennom mer enn 12 år.

Men det første signalet fra Erna Solberg bør være å gjeninføre begrepet «familien» i departementets navn, noe som vil være helt i pakt med regjeringsplattformen som ble presentert på søndag.

Powered by Cornerstone