KKN taler/EMK artikkel 9 blir brudt hver dag mot pinsekristne i Norge! Trengs det virkelig lovtillegg som beskytter verdens hurtigst voksende kristne bevegelse?

EMK artikkel 9 blir brudt hver dag mot pinsekristne i Norge! Trengs det virkelig lovtillegg som beskytter verdens hurtigst voksende kristne bevegelse?

Jan-Aage Torp
02. Mars 2020
EMK artikkel 9 blir brudt hver dag mot pinsekristne i Norge! Trengs det virkelig lovtillegg som beskytter verdens hurtigst voksende kristne bevegelse?Barratt-karikatur i hovedstadspressen

Pinsevekkelsen har vært fritt vilt i media siden den brøt frem flere steder i verden for over 100 år siden. Idag brytes lovverket hver dag i Norge av antikarismatiske grupper og medier overfor verdens hurtigst voksende kristne bevegelse. 

Barratt

I Norge ble den ærverdige metodistpastor Thomas Ball (T.B.) Barratt over natten i 1906 skyteskive i hovedstadspressen.

En dag gikk fru Laura og barna sammen med T.B. på Karl Johansgate i hovedstaden for å vise folk at han var «normal».

Pinsevekkelsen er mangslungen. En del pinsemenigheter ligner mer på en tradisjonell statskirkemenighet, mens andre fremstår frimodige med den internasjonale Pinsevekkelsens kjennetegn.

I verden idag vokser Pinsevekkelsen sterkt og øver innflytelse i Det hvite hus, EUs maktsentra, Vatikanet og patriarkatene, universiteter, business og media verden over.

Mediene vil selge

Mediene vil selge sine produkter, og intet selger så godt i vestlige sekulære kretser som kristelige fenomener vi ikke kan forklare utfra ateistiske forklaringsmodeller.

Barratt døde i 1940, men pinsevenner fortsatte å bli satt i gapestokken. Historiene er mange fra etterkrigstidens vekkelsesmøter i norske bygder og byer om hvordan ateistiske kretser egget opp helsemyndighetene til å gripe inn. Men selvsagt var det kun mediestorm som ikke fikk rettslige følger. Målet var nok bare å skandalisere.

Dog ble mange pinsefamilier og deres barn hardt rammet av å bli satt i gapestokken i den ubarmhjertige «rettergangen» der salgshungrige medier var etterforsker, aktor, dommer, og fengselsmyndighet.

Gjennom 30 år

Selv har jeg opplevd dette gjennom 30 åŕ. Det har dreiet seg om alt fra mitt syn på abort og homofili til bønn for syke og demonutdrivelse.

«Stans pengepredikantene»

Gjennom 17 år har vår venn Jan Hanvold i TV Visjon Norge vært utsatt for et veritabelt stormløp fra aggressive ateister og hatere av karismatisk kristendom til spekulative medier som vil tjene penger på å skandalisere en kristen tv-kanal. Her har «kristelige aviser» som Vårt Land og Dagen latt seg bruke som mikrofonstativer.

Etter at Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene» ble opprettet for to-tre år siden, er angrepene i sosiale medier som Facebook og Twitter blitt en leverandør av ville anklager som forsøker å utnytte offentlige organer som Barneombudet og Forbrukertilsynet til å skape bytes, hits og klingende mynt for den antikarismatiske krigen.

Lovbruddene i denne gruppen er så mangfoldige at trolig bør gruppen nedlegges.

Loven og mobben

Heldigvis står Loven over mobben. Vi har beskyttelse.

Den europeiske menneskerettskonvensjon fastslår i artikkel 9 at «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.»

2017-2019

NRK Brennpunkt fremsatte I 2017 uhyrlige påstander mot Jan Hanvold og TV Visjon Norge som brøt med EMK artikkel 9. Trolig ville et rettsoppgjør ha dømt NRK. Dessverre ble saken kun gjenstand for vurderinger i «Gutteklubben Grei», dvs. Kringkastingsrådet og PFU, som er kosmetiske ordninger på medienes egne premisser. EMK artikkel 9 m.fl. ville ha satt helt andre premisser.

Da lederen av Forbrukertilsynet i 2018 lot seg bruke av VGs skandaleoppslag til å granske helbredelsespredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsens virksomhet, da fant Politiet at her var det intet straffbart forhold. Takket være at KKN koblet Pedersen til høyesterettsadvokat John Christian Elden, ble saken til Pedersen avvist av ordensmakten. Egentlig var det lett match: Loven beskytter trosutøvelse, og her rammet ikke Pedersens forbønnsvirksomhet andre mennesker eller øvrige samfunnsinteresser.

Da Barneombudets medarbeidere i 2019 lot seg bruke av gruppen «Stans pengepredikantene», da falt alle de løgnaktige anklagene sammen som en kortstokk. Gruppen fremsto i etterkant som løgnere og ryktespredere, og Barneombudet ble satt i et dårlig lys.

I 2020 igjen

På fredag publiserte jeg bilder i sosiale medier fra mine tv-samtaler på Stortinget og i Aftenpostens maktsenter, og dette førte igjen til at hat-gruppen «Stans pengepredikantene» forsøkte å få oss erklært persona non grata på begge steder. Heldigvis er Stortingets presidentskap og Aftenpostens sjefredaktør sindige personer som kjenner Loven og som viser medmennesker respekt - så dette tar vi med knusende ro.

På lørdag rykket Forbrukertilsynets leder ut og sa at hun på grunnlag av medienes voldsomme anklager mot TV Visjon Norge ville vurdere tiltak. Her må KKN spørre: Lærer aldri lederen av Forbrukertilsynet av sine feil? Den knusende dom over hennes feilslåtte vurderinger i 2018 har ikke hatt en virkning. Kanskje hun bør løses fra sitt verv så hun slipper å være i konflikt med Loven og ordensmakten?

Beskyttelse av pinsevenner?

Kristen Koalisjon Norge (KKN) vil spørre om det trengs formuleringer i norsk lov som uttaler spesifikk beskyttelse av pinsevenner og karismatikere? Det finnes slike lovformuleringer om andre grupper som kan anvendes i rettsapparatet.

Egentlig mener vi at EMK artikkel 9, som gjelder som norsk lov, er tilstrekkelig.

Men den ekle utviklingen de siste årene, som rammer pinsefamilier og den oppvoksende slekt, er hyllet av antikarismatiske stortingsrepresentanter og riksmedier som ikke lærer av sine gjentatte feil.

KKN vil be om møter i de kommende dager med stortingsrepresentanter fra ulike partier.

Powered by Cornerstone