KKN taler/Bønnefrokosten - først i bønn for barnevernets offere

Bønnefrokosten - først i bønn for barnevernets offere

Jan-Aage Torp
20. Mars 2018
Bønnefrokosten - først i bønn for barnevernets offere

Når KKN inviterer til Bønnefrokosten på lørdag 21. april, vil mange av samfunnets «mektige» være til stede. Men tyngdepunktet vil ikke ligge der. Jesus ga sitt liv for alle mennesker, og fremst i Hans hjerte var de svake og de nedtråkkede. KKN er opptatt av ofrene for barnevernets overgrep, de mange familier som er blitt revet i fillebiter av en ødeleggende statsmakt og familiefiendtlige ideologier. Mange av deltagerne vil komme til bønn for denne situasjonen. Velkommen, alle som er blitt rammet av barnevernets overgrep! Velkommen, alle som står på samme side som familiene, barna og foreldrene!

Da KKN ble restartet den 1. desember 2016, var det nettopp ofrene for barnevernet som motiverte oss mest. Ikke minst kampen for Bodnariu-familien. Siden er det blitt mange vi har forsøkt å støtte. 

Denne kampen handler også om politikk, men dypest sett handler den om nasjonens hjerte: FAMILIEN, BARNA, og MAMMAER & PAPPAER!

Bønnen for barnevernets offere er per definisjon også et kall til omvendelse for land og folk. Kallet til omvendelse går ut til Kirken som ofte har stått passivt på sidelinjen mens familier er blitt revet i fillebiter. 

«For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?» (1Peter 4:17). 

Kallet til omvendelse går også ut til de mange som har latt seg bruke av statsmakten og barnevernet, ofte uforvarende.

Vi skal be for barnet i mors liv, for menneskeverdet, for legers reservasjonsrett, for land og folk. 

Bønnefrokosten - først i bønn for barnevernets offere
Powered by Cornerstone