KKN taler/Den norske Kirke har akutt prestemangel - og bare troen på Bibelens Jesus kan løse krisen!

Den norske Kirke har akutt prestemangel - og bare troen på Bibelens Jesus kan løse krisen!

Jan-Aage Torp
06. August 2019
Den norske Kirke har akutt prestemangel - og bare troen på Bibelens Jesus kan løse krisen!Radikale katolske ungdommer i Zagreb følger Jesus (foto: Jan-Aage Torp)

NRK meldte den 13. november 2018 at Den norske Kirke står overfor en alvorlig rekrutteringskrise. Kirken må leie inn pensjonister og lærere for å holde gudstjeneste. Noen ganger har prestemangelen ført til at gudstjenester er blitt avlyst.

På landsbasis er nesten 60 prosent av prestene over 50 år, og bare 16 prosent er under 40 år, meldte NRK.

Her er det noe riv ruskende gæernt!

Den norske Kirke har akutt prestemangel - og bare troen på Bibelens Jesus kan løse krisen!Sogneprest Mikael Bruun og Pastor Jan-Aage Torp

Verdenskirken opplever massiv vekst på alle kontinenter. Pentekostalismen med tegn og under fører an, ikke minst på grunn av trossterke ungdommer.

I Europa er det en kjempesterk vekst i Den katolske kirke. Jeg har vært med og tilbedt Jesus med tusenvis, ja titusenvis av katolske ungdommer på Balkan, i Øst-Europa og Vest-Europa. Det samme gjelder i de ortodokse kirker. I Slovakia er det en kjempevekkelse av katolske ungdommer som elsker Jesus, går til messe hver uke, og deltar i herlig karismatisk trening ledet av pastorer fra Bethel Redding! For to måneder siden var 14.000 katolikker og protestanter samlet til «Awakening Austria» i fem hele dager, og selveste kansler Sebastian Kurz brakte en varm hilsen!

Tarvelige tjenere

Men i Norge har den LHBTIQ-infiserte Åpen Folkekirke (ÅFK), de popularitetssøkende biskopene, de hyperliberale teologiske fakulteter MF og TF, og den nedbrytende avisen Vårt Land (VL) maktet i fellesskap å gjøre den tidligere Statskirken til en tarvelig tjener for sekulærhumanistiske politikere og en nyttig idiot for Human-Etisk Forbund (HEF). 

Enkel oppskrift!

Det er en enkel oppskrift på presterekrutteringen blant ungdom i DNK: Vend tilbake til Jesus! Fortell ungdommen at Bibelen er Guds autoritative Ord. Gi dem noe å leve og dø for!

Da blir det bruduljer idet «pengevekslernes bord» veltes og «fariseerne» i ÅFK, HEF og VL blir rasende.

Det finnes vekkelsesfolk i DNK idag: Et lysende eksempel er Oppegård-gutten Mikael Bruun (28) som er høykirkelig og følger Jesus radikalt. Han allierer seg med de bibeltro, og nylig ble han utnevnt til en fast sognepreststilling på Vestlande! Himmelen jubler!

Om DNK gjør som Pastor Mikael, vil hundrevis av ungdom innen fem-ti år ha meldt seg til livslang, glad tjeneste for Kirkens eneste Herre, Jesus Kristus!

Bare troen på Bibelens Jesus kan løse krisen!

Powered by Cornerstone