KKN taler/Lederens notater/Vielse under en annen stats jurisdiksjon

Vielse under en annen stats jurisdiksjon

Jan-Aage Torp
05. Juni 2018
Vielse under en annen stats jurisdiksjon

KKN er inne i en rivende utvikling.

For 10 år siden drøftet jeg med noen venner muligheten av at trossamfunn i Norge bør kunne velge å foreta vielser under en annen nasjons jurisdiksjon, eller for den saks skyld: En delstat i en annen nasjon. Det kunne være Polen eller Romania, Texas eller Alabama.

Siden den gangen er dette blitt stadig mer relevant. Situasjonen i Norge er at vi nærmer oss at en vigselsmann blir pålagt ved lov, eller ihvertfall ved praktisk press, å vie mennesker av samme kjønn, å vie flere enn to personer, eller endog å vie mennesker med dyr eller ikke-menneskelige gjenstander. Dette skrev jeg om for 25 år siden i norske aviser og jeg advarte på nasjonalt tv, men (selvfølgelig) ble jeg foraktet, endog av «våre egne».

Men nå er vi posisjonert på en helt annen måte enn for 20, 10 og 5 år siden. Mitt langsiktige, strategiske og ustoppelige arbeid som President for European Apostolic Leaders (EAL) og som leder av Kristen Koalisjon Norge (KKN) har ført oss til relasjoner og posisjoner i Norge, Europa og globalt som gjør at våre ord kan ikke lenger avfeies.

Vi fører samtaler med nasjoner som vil kunne godkjenne vielser utført av godkjent vigselsmann på norsk jord innenfor så ulike konfesjoner som luthersk, ortodoks, katolsk, protestantisk, evangelikal og karismatisk-pentekostal. Vielsene vil følge godkjente ritualer som ivatetar internasjonale konvensjoner og lovgivning, og som respekterer norske krav om prøving av ekteskapsvilkårene. Selvfølgelig vil vielsene bli utført med gjennomsiktige dokumenter som vil kunne føres inn i elektroniske registere i regi av Skatteetaten.

Vi forventer at norske myndigheter vil sette igang en kanonade mot oss for dette, men når støyen og truslene har lagt seg, vil det saklige grunnlag for KKNs initiativ bli stående som sikkert og uangripelig.

Sannelig: NÅ ER DET EN NY TID I DETTE LAND!

Powered by Cornerstone