KKN taler/Lederens notater/Skal vi velge og vrake mellom kristne ledere som vi vil stå opp for?

Skal vi velge og vrake mellom kristne ledere som vi vil stå opp for?

Jan-Aage Torp
27. Juli 2018
Skal vi velge og vrake mellom kristne ledere som vi vil stå opp for?

Igår fikk jeg en hyggelig oppringning av en kristen leder som blir utsatt for grov hets og sjikane. Mange av oss elsker og akter ham, mens andre vanærer og ønsker ham «død og begravet».

Jeg har venner som forakter ham. Men jeg har valgt å be mine venner velge mellom forakt eller respekt. Aina & jeg vil ikke besudle vårt hjem og våre omgivelser med mennesker som selekterer mellom hvem som skal æres og hvem som skal vanæres. Noen bedriver nemlig slikt «i Jesu Navn»....  Slikt driver man med i aggressive, anti-kristelige grupper i Norge, akkurat som i fordums Sovjet og DDR.

La meg minne om apostelen Paulus´ ord i 1Korinter 12:21-26:

«Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.»

La oss vokse opp til manns modenhet og legge av oss sandkassementalitetet - det barnslige - slik apostelen Paulus minnet om i Efeserne 4:13-14a:

«inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn.»

Husk at endog små barn endrer adferd når de må. Det er tid for å bli voksne nå.

Powered by Cornerstone