KKN taler/Lederens notater/Norges neste dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg må leve opp til den høyeste etiske standard, og må være ubesudlet

Norges neste dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg må leve opp til den høyeste etiske standard, og må være ubesudlet

Jan-Aage Torp
10. Juli 2018
Norges neste dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg må leve opp til den høyeste etiske standard, og må være ubesudletEMD

Norge står foran en spennende prosess når Europarådet i Strasbourg skal velge Norges dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Norge leverte sin innstilling på tre kandidater i juni, og deretter skal Europarådet velge den ene som er mest kompetent faglig og etisk, og som skal være helt ubesudlet og fri fra norske (og andre) bindinger i de ni årene som mandatet gjelder..

Det hefter betydelige spørsmål ved den tidlige avgangen til Norges siste representant i EMD, Erik Møse, som vendte tilbake til Norges Høyesterett i sommer, to år før tiden.

KKN har korrespondert skriftlig og kommunisert muntlig med Høyesterett om Møses angivelige dobbeltrolle i EMD og Høyesterett. Her er det mye å fortelle som ikke inngir tillit, og det gjør vi i dertil egnede fora.

KKN har også innsikt i hva det norske juridiske miljø for øvrig har å fortelle om mistenkelige koblinger.

Tiden for norsk kristenhet til å logre med halen for å oppnå image-byggende fordeler, er definitivt forbi. Vi har et ansvar for rettferdigheten i vårt land, samt i Europa.

Powered by Cornerstone